Thêm 90 trí thức trẻ tình nguyện về xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi

Trong thời gian học lý thuyết, các đội viên tham gia đề án đã được trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước và các kỹ năng cần thiết theo từng chức danh chuyên môn, bao gồm: hệ thống chính trị; quản lý nhà nước nói chung và quản lý nhà nước ở xã; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của 5 chức danh công chức xã; một số kỹ năng cần thiết và những chuyên đề cơ bản liên quan đến công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phương pháp dân vận, vận động quần chúng và công tác quy hoạch cán bộ.

Bộ Nội vụ đã công bố các quyết định công nhận kết quả học tập cho 90 đội viên, chính thức trở thành đội viên của Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020. 


Đề xuất