Thái Nguyên cải thiện bữa ăn cho học sinh trường dân tộc nội trú


Cô và trò Câu lạc bộ sách và cộng đồng Trường PTDT nội trú THCS Ðịnh Hóa trong giờ sinh hoạt ngoại khóa. Ảnh: nhandan.com.vn

Hiện tại, theo Thông tư số 109/2009/TTLT/BTC- BGDÐT, ngày 29-5-2009 của Liên Bộ Tài chính - Giáo dục và Ðào tạo hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường PTDT nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc, học sinh học các trường PTDT nội trú được hưởng chế độ bằng 80% mức tiền lương cơ sở.

Thực tế, đặc thù học sinh phải ở nội trú, ăn uống hằng ngày đều tập trung tại ký túc xá, cho nên các nhà trường đã sử dụng toàn bộ số tiền các em được hưởng theo chế độ để lo việc tổ chức ăn uống cho các em với mức chi trung bình là 33.500 đồng/ngày, bao gồm ăn sáng, ăn trưa, ăn tối và chi phí chất đốt.

Với số tiền như trên, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh có biến động cho nên khẩu phần trong các bữa ăn của các em chưa đáp ứng được yêu cầu về chế độ dinh dưỡng để phát triển thể chất, ảnh hưởng đến học tập và rèn luyện của các em. Trong khi đó, học sinh các trường PTDT nội trú trên địa bàn tỉnh đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số, phần lớn thuộc diện gia đình khó khăn, cho nên không có điều kiện bồi dưỡng thêm vào các bữa ăn ở trường.

Trước thực trạng đó, HÐND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh các trường PTDT nội trú thuộc tỉnh quản lý. Theo đó, từ năm học 2018-2019, học sinh đang học tại sáu trường PTDT nội trú trên địa bàn thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý sẽ được hỗ trợ 20% mức tiền lương cơ sở/tháng/học sinh, thời gian hưởng là 10 tháng/năm nhằm hỗ trợ bữa ăn hằng ngày. Như vậy, cùng với việc thực hiện Thông tư liên tịch số 109 nêu trên, mỗi tháng học sinh PTDT nội trú thuộc tỉnh quản lý sẽ được hưởng 100% mức lương cơ sở để cải thiện bữa ăn.

Ðây là chính sách nhân văn, thể hiện sự quan tâm của tỉnh Thái Nguyên đối với con em đồng bào các dân tộc thiểu số đang học tập tại các trường PTDT nội trú, cải thiện chế độ dinh dưỡng để phát triển trí tuệ, thể chất, góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của hệ thống trường chuyên biệt này.
Theo nhandan.com.vn


Đề xuất