Sốp Cộp chăm lo đời sống đồng bào dân tộc

Những năm vừa qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, chính sách về giảm nghèo như Chương trình 135, Chương trình 30a, bộ mặt huyện nghèo vùng cao, biên giới Sốp Cộp (Sơn La) đã có nhiều khởi sắc. Ảnh: Hữu Quyết
Những năm vừa qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, chính sách về giảm nghèo như Chương trình 135, Chương trình 30a, bộ mặt huyện nghèo vùng cao, biên giới Sốp Cộp (Sơn La) đã có nhiều khởi sắc. Ảnh: Hữu Quyết

Sốp Cộp là huyện nghèo vùng cao, biên giới của tỉnh Sơn La, có 8 xã với 7 dân tộc anh em gồm Thái, Mông, Lào, Khơ Mú, Kinh, Tày, Mường cùng sinh sống. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc ở huyện Sốp Cộp được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn.

Sốp Cộp chăm lo đời sống đồng bào dân tộc ảnh 1Những năm vừa qua, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các chương trình, chính sách về giảm nghèo như Chương trình 135, Chương trình 30a, bộ mặt huyện nghèo vùng cao, biên giới Sốp Cộp (Sơn La) đã có nhiều khởi sắc. Ảnh: Hữu Quyết

Thực hiện Chương trình 135, Chương trình 30a, Sốp Cộp đã tập trung đầu tư, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ đồng bào phát triển các mô hình sản xuất, từng bước áp dụng khoa học - kỹ thuật để mang lại hiệu quả kinh tế cao; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ về đất ở, đất sản xuất… Huyện còn huy động các nguồn lực xã hội xóa nhà dột nát cho nhiều hộ nghèo; lồng ghép các nguồn vốn của Trung ương, địa phương để phát triển kinh tế - xã hội.

Sốp Cộp chăm lo đời sống đồng bào dân tộc ảnh 2Cán bộ nông nghiệp huyện Sốp Cộp (Sơn La) đi thực tế cơ sở, hướng dẫn đồng bào dân tộc ở xã Dồm Cang tiếp cận tiến bộ khoa học - kỹ thuật để trồng dứa. Ảnh: Hữu Quyết

Ông Lò Văn Thanh ở xã Mường Và chia sẻ: “Được Đảng, Nhà nước hỗ trợ bò để nuôi, gia đình rất phấn khởi. Sau này, bò sinh trưởng đẻ thêm bê, gia đình bán bê sẽ có nguồn thu nhập và có tiền nuôi con ăn, học”.

Sốp Cộp chăm lo đời sống đồng bào dân tộc ảnh 3Gia đình chị Lò Thị Lan, dân tộc Thái ở bản Phổng, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp (Sơn La) được Nhà nước hỗ trợ cây cam đường canh giống. Đến nay, 1 ha cam đường canh cho năng suất trên 10 tấn quả/năm, trừ chi phí thu lãi khoảng 150 triệu đồng. Ảnh: Hữu Quyết
Sốp Cộp chăm lo đời sống đồng bào dân tộc ảnh 4Hỗ trợ đồng bào dân tộc ở xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp (Sơn La) chăn nuôi bò sinh sản theo hướng tập trung, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Hữu Quyết

Theo ông Vũ Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sốp Cộp, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, tăng cường áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, phấn đấu giai đoạn 2021 - 2030 tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4 - 5%/năm.

Nguyễn Cường

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm