Sóc Trăng phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sóc Trăng phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Người có uy tín có vai trò quan trọng trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN
Người có uy tín có vai trò quan trọng trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN
Các đại biểu được nghe lãnh đạo Vụ Dân tộc thiểu số, Ủy ban Dân tộc, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng giới thiệu về các chuyên đề, trang bị tổng quan cho các đại biểu là người có uy tín và cán bộ làm công tác dân tộc các tỉnh về các chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự vùng dân tộc thiểu số, miền núi hiện nay; thực trạng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và định hướng trong tình hình hiện nay... Theo ông Lý Bình Cang, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, lớp tập huấn nhằm cung cấp thêm thông tin, kiến thức cho người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây còn là dịp để các đại biểu trao đổi, học tập kinh nghiệm trong việc phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; công tác tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước giữa những người làm công tác dân tộc và những người có uy tín ở 3 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh.
Trung Hiếu

Có thể bạn quan tâm