Sóc Trăng chăm lo đời sống đồng bào Khmer

Sóc Trăng chăm lo đời sống đồng bào Khmer

Những năm gần đây, tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xóa đói, giảm nghèo, góp phần từng bước nâng cao đời sống đồng bào Khmer.

 
 
Trên công trường xây dựng nhà máy nhiệt điện Long Phú
Trên công trường xây dựng nhà máy nhiệt điện Long Phú

Ông Lý Sóc Kha, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng cho biết: "Toàn tỉnh có 85/109 xã, phường, thị trấn có đông đồng bào Khmer, trong đó có 39 xã đặc biệt khó khăn. Năm 2013, lồng ghép các nguồn vốn, Sóc Trăng đã đầu tư hàng chục tỷ đồng nhằm ổn định dân cư tại huyện Cù Lao Dung, hỗ trợ hơn 21.000 hộ đồng bào làm nhà mới, phát triển sản xuất, xây dựng đề án hỗ trợ nước sinh hoạt cho gần 50 nghìn hộ. Tỉnh cũng thực hiện tốt việc cấp phát báo, tạp chí, như báo Tin tức, Báo ảnh Dân tộc và Miền núi… đến các đối tượng thụ  hưởng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của đồng bào”.

Đồng bào Khmer ở Sóc Trăng ứng dụng khoa học tiến bộ vào nuôi thủy sản
Đồng bào Khmer ở Sóc Trăng ứng dụng khoa học tiến bộ vào nuôi thủy sản
Nuôi cá kèo mở ra hướng đi mới mang lại hiểu quả kinh tế cho đồng bào Khmer
Nuôi cá kèo mở ra hướng đi mới mang lại hiểu quả kinh tế cho đồng bào Khmer
Chăn nuôi bò sữa giúp nhiều đồng bào dân tộc Khmer thoát nghèo
Chăn nuôi bò sữa giúp nhiều đồng bào dân tộc Khmer thoát nghèo

Phát huy lợi thế về đất đai và khí hậu, Sóc Trăng đã triển khai và nhân rộng nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả. Điển hình là các mô hình chăn nuôi bò sữa, nuôi tôm, trồng màu tại các xã thuộc huyện Mỹ Xuyên, Trần Đề, thị xã Vĩnh Châu…, đã tạo thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ, trong đó, không ít hộ vươn lên làm giàu.

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, tỉnh còn quan tâm phát triển hệ thống y tế, giáo dục vùng đồng bào Khmer. Nhờ vậy, tình trạng học sinh bỏ học giảm đáng kể, con em hộ nghèo được hỗ trợ tiền học phí, người ốm được khám chữa bệnh kịp thời.

Nhà máy xử lý nước thải ở thành phố Sóc Trăng đi vào hoạt động giúp cải thiện môi trường sống của đồng bào Khmer.
Nhà máy xử lý nước thải ở thành phố Sóc Trăng đi vào hoạt động giúp cải thiện môi trường sống của đồng bào Khmer.
Đua ghe ngo, môn thể thao truyền thống của đồng bào Khmer
Đua ghe ngo, môn thể thao truyền thống của đồng bào Khmer
Nhà văn hóa xã Đại Ân, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên mới được xây dựng góp phần phát triển phong trào văn hóa, thể thao.
Nhà văn hóa xã Đại Ân, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên mới được xây dựng góp phần phát triển phong trào văn hóa, thể thao.

Nhờ thực hiện tốt các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc, đời sống của đồng bào Khmer trong tỉnh đã thay đổi rõ nét. Mỗi năm, Sóc Trăng có khoảng 2.500 hộ Khmer thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh xuống còn khoảng 18%; hơn 90% số hộ Khmer được sử dụng điện, tỷ lệ sử dụng nước

sạch đạt hơn 75%.

Có thể bạn quan tâm