Quảng Thành không có tệ nạn ma túy

An ninh trật tự được đảm bảo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của xã


Với vai trò nòng cốt, lực lượng công an xã đã phối hợp với các ngành chức năng, đoàn thể quần chúng phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; tập trung xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự.
 

Lực lượng công an xã phối hợp với các ngành chức năng tích cực tuần tra, kiểm soát, giữ gìn bình yên khu dân cư

 
Quảng Thành đã thành lập và duy trì hoạt động 22 tổ an ninh trật tự; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, huy động mọi người dân cùng tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, xem đó là việc làm thiết thực để giữ gìn sự bình yên cho thôn bon, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.
 

Họp giao ban hàng tuần để nắm chắc tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn

 

Công an xã thường xuyên bám sát cơ sở

 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho bà con trong xã

 


Đề xuất