Quảng Nam đặt mục tiêu có thêm 55 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Quảng Nam đặt mục tiêu có thêm 55 xã đạt chuẩn nông thôn mới
Quảng Nam đảm bảo hệ thống điện trong mùa mưa bão. Ảnh: Đỗ Trưởng
Quảng Nam đảm bảo hệ thống điện trong mùa mưa bão. Ảnh: Đỗ Trưởng

Địa phương đã phân kỳ đạt chuẩn để tập trung đầu tư xây dựng nông thôn mới. Theo kế hoạch, năm 2017 có thêm 11 xã đạt chuẩn; năm 2018 có thêm 14 xã đạt chuẩn; năm 2019 có thêm 14 xã và năm 2020 có thêm 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Những địa phương có số xã đăng ký cao như Thăng Bình (8 xã), Đại Lộc (6 xã), Quế Sơn (4 xã)… 

Đối với 61 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2016, Quảng Nam tiếp tục duy trì và nâng chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn để được công nhận lại theo quy định; đồng thời hướng đến phấn đấu trở thành xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

Ông Lê Muộn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam cho biết, việc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng. Để công cuộc xây dựng nông thôn mới thực sự thành công, bên cạnh sự hỗ trợ của nhà nước nhân dân và những đối tượng hưởng lợi cần “xắn tay áo” chung sức xây dựng quê hương; tránh tình trạng trông chờ, ỷ lại. 

Theo báo cáo của các địa phương, đến ngày 30/6/2017, bình quân chung số tiêu chí nông thôn mới (Bộ tiêu chí mới) đạt chuẩn của 204 xã là 11,93 tiêu chí/xã, giảm 0,57 tiêu chí/xã so với cuối năm 2016 (giảm 117 tiêu chí); phát sinh 1 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Theo nhận định của các nhà chuyên môn, quản lý, nguyên nhân giảm các tiêu chí là do quy định của Bộ tiêu chí mới, chất lượng tiêu chí được nâng lên và nhiều tiêu chí được tăng chỉ tiêu (giảm 1 chỉ tiêu, nhưng tăng 11 chỉ tiêu)….
Nguyễn Sơn 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm