Phát huy vai trò các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số
Tại buổi họp mặt, Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của địa phương. Các đại biểu đã được giới thiệu những nội dung quan trọng của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Bình Thuận. Ảnh: binhthuancpv.org.vn
Hội đồng chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh Bình Thuận. Ảnh: binhthuancpv.org.vn

Các vị chức sắc các tôn giáo, người tiêu biểu các dân tộc phát biểu ý kiến bày tỏ sự tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Trong những năm qua, đại bộ phận các chức sắc, tín đồ các tôn giáo và người tiêu biểu đã yên tâm, phấn khởi thực hiện tốt “Việc đạo, việc đời” cùng nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…Các đại biểu mong muốn Lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để người dân vùng dân tộc thiểu số, tiếp tục quan tâm giải quyết việc làm cho người dân vùng khó khăn…

Tại buổi họp mặt, ông Dương Văn An, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận biểu dương những thành tích, trách nhiệm của các vị chức sắc tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận mong muốn các chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tạo sự đồng thuận, hăng hái hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do địa phương phát động; tích cực tham gia bảo vệ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân.
Nguyễn Thanh 

Có thể bạn quan tâm