Ông Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XI tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ong Ngo Dong Hai tai dac cu Bi thu Tinh uy Thai Binh hinh anh 1Đồng chí Ngô Đông Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Đồng thời, Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XIII của Đảng...

Đại hội đã thống nhất quyết nghị tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2015 - 2020; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trọng tâm, đột phá 5 năm 2020 - 2025 là: phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025, trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Các chỉ tiêu cụ thể trong giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045 được đề ra: hằng năm có ít nhất 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; ít nhất 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, ít nhất 90% cơ quan chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xếp loại tốt. Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân trên địa bàn (GRDP) đạt ít nhất 10%/năm. Tốc độ tăng thu ngân sách nội địa (không tính tiền thu sử dụng đất) đạt ít nhất 12%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt ít nhất 78 triệu đồng/năm; giảm 1/3 số hộ nghèo so với năm 2020. Tỷ lệ xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt ít nhất 20%. Tất cả các khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường...

Đại hội đã thống nhất với ba đột phá phát triển. Theo đó, tỉnh Thái Bình tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tỉnh tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối các trục giao thông đầu mối trong tỉnh với các trung tâm kinh tế vùng Duyên hải Bắc Bộ, trong đó tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, các tuyến đường liên huyện huyết mạch của tỉnh và xây dựng, phát triển Khu Kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh. Tỉnh đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp và đời sống nhân dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 51 đồng chí.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy khóa XX.

Đồng chí Ngô Đông Hải sinh ngày 25/10/1970, quê quán tại xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Điện tử - Viễn thông, Cử nhân Kinh tế.

Quá trình công tác, đồng chí Ngô Đông Hải đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định; Bí thư Huyện ủy Hoài Ân; Bí thư Thị ủy An Nhơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định; Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội nghị đã bầu đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 8 Ủy viên. Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình, được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Bình.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng gồm 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải nhấn mạnh, Đại hội đã thống nhất cao, khẳng định những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua có ý nghĩa tạo ra nhiều chuyển biến rõ nét, có tính toàn diện trên mọi lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đại hội cũng chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn có ý nghĩa thiết thực. Đại hội đã tập trung thảo luận và nhất trí cao về phương hướng, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm triển khai thực hiện toàn diện trên các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, Đại hội nhấn mạnh tới 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển nhằm đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 5 năm tới và những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết vào dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội XIII của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu mỗi đại biểu Đại hội cần có hình thức phù hợp trên cương vị công tác, kịp thời thông tin về kết quả Đại hội đến cơ quan, đơn vị, địa bàn nơi cư trú. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cần khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội tới cán bộ, đảng viên trong các tổ chức đảng và hệ thống chính trị và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân tạo sự đồng tâm, nhất trí, tin tưởng, phấn khởi với động lực mới và hành động cách mạng mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, toàn quân và toàn dân trong tỉnh; đồng thời khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết thành các chương trình hành động, các đề án, nghị quyết chuyên đề… để tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống.

Nguyễn Công Hải

Tin liên quan


Đề xuất