Nông thôn Hà Nội đổi thay sau 10 năm thực hiện Chương trình Nông thôn mới

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Nông thôn mới
Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Chí thông tin với báo chí.

Tại buổi giao ban báo chí, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối NTM Thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, Hà Nội đã có 06 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM; 325 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 84,2% số xã, vượt kế hoạch 02 năm so với mục tiêu của Chương trình. Đến nay, toàn Thành phố đã đạt và cơ bản đạt bình quân 18,64 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp.

Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 đạt 46,5 triệu đồng, tăng 33,5 triệu đồng so với năm 2010. Hệ thống y tế cơ sở ngày càng được củng cố, đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường, phương thức hoạt động được đổi mới, chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng cao. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn toàn thành phố đạt 87,2%, trong đó tỷ lệ người dân tham gia BHYT tại các huyện, thị xã đạt 83,53%. Có 100% số xã trên địa bàn thành phố được kết nối Internet. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 1,81%, một số huyện có tỷ lệ hộ nghèo thấp như: Quốc Oai 0,46%; Gia Lâm 0,56%; Hoài Đức 0,92%; Thanh Trì 0,99%... Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98,6%, vượt trước 02 năm so với mục tiêu Chương trình (95%).

Bà con nông dân xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
làm giàu từ nghề trồng chè.

Ngân sách thành phố đã quan tâm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Tổng kinh phí huy động thực hiện Chương trình giai đoạn 2010 - 2019 là 76.451 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 58 tỷ đồng, chiếm 0,08%; Ngân sách thành phố 25.958 tỷ đồng, chiếm 34%; Ngân sách cấp huyện 32.224 tỷ đồng, chiếm 42,12%; Ngân sách xã 3.471 tỷ đồng, chiếm 4,5%; Nguồn vốn huy động ngoài ngân sách 14.741 tỷ đồng, chiếm 19,3%. Ngoài ra, ngân sách thành phố ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nông dân với kinh phí 750 tỷ đồng...

Sản xuất rau siêu sạch tại Khu sinh thái nông nghiệp công nghệ cao Thung lũng Ngọc Linh Hòa Lạc, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc chuyển đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Thủ đô; Sản xuất nông nghiệp quy mô lớn còn ít; Việc thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp còn thấp; Các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm chưa nhiều; Công tác nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới, nhất là ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế.

Kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng.

Từ thành công và cả những hạn chế trong 10 năm chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và Chương trình số 02 của Thành ủy Hà Nội, Hà Nội đã rút ra một số bài học kinh nghiệm. Đó là: Cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở xã phải làm tốt công tác tuyên truyền; Trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương và Thành phố cần linh hoạt, sáng tạo, thường xuyên kiểm tra, động viên, đôn đốc cơ sở; Công tác quy hoạch, xây dựng đề án NTM phải đi trước một bước; Phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân, vai trò giám sát, kiểm tra của người dân đối với việc thực hiện các dự án dân sinh trên địa bàn...

Thực hiện: Huy Kiên


Đề xuất