Ninh Thuận phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ninh Thuận phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Các đại biểu là người có uy tín được lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 9 tháng của năm 2018 và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới; đồng thời phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi… Ông Đổng Hoàn, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận cho biết: Để nâng cao năng lực cho người có uy tín trong đồng bào, Ban Dân tộc tỉnh tăng cường phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến đồng bào như: Luật hòa giải ở cơ sở; Luật hôn nhân và gia đình; Luật bình đẳng giới; Luật khiếu nại, tố cáo…; truyền đạt những nội dung, phương pháp vận động để người có uy tín phát huy vai trò của mình trong tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; đoàn kết, ra sức thi đua phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn an ninh trật tự và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần cùng với các dân tộc anh em chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Ninh Phước tích cực tham gia phát triển kinh tế để nâng cao đời sống. Ảnh: Công Thử - TTXVN
 Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Ninh Phước tích cực tham gia phát triển kinh tế để nâng cao đời sống. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Theo Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận, những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh đã phát huy vai trò và có những đóng góp quan trọng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, giúp chính quyền đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật; tích cực tham gia giải quyết nhiều vụ mâu thuẫn trong nhân dân. Bên cạnh đó, người có uy tín luôn tích cực vận động nhân dân trong thôn, bản nâng cao ý thức phòng chống tội phạm; giáo dục con em, người thân trong gia đình, tộc họ không phạm tội, không nghe, không tin luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Người có uy tín trong đồng bào ở Ninh Thuận cũng luôn đi đầu tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tích cực vận động đồng bào đóng góp công sức, tiền của để xây dựng nông thôn mới; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc...
Đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện miền núi Bác Ái tích cực tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện miền núi Bác Ái tích cực tham gia bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Ảnh: Công Thử - TTXVN
Ninh Thuận hiện có 35.680 hộ với 162.033 khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống tập trung tại 124 thôn của 37 xã ở 7 huyện, thành phố trong tỉnh. Những năm qua, cùng với sự quan tâm hỗ trợ đầu tư của Nhà nước, của tỉnh, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Ninh Thuận từng bước được nâng lên rõ rệt. Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho đồng bào được quan tâm đúng mức.      Đến nay, 100% thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số được phủ kín điện lưới quốc gia; trên 90% số hộ đã được sử dụng điện thắp sáng; hơn 85% số hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở Ninh Thuận cũng đạt kết quả tích cực, toàn vùng có 9/37 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Công Thử

Có thể bạn quan tâm