Ninh Thuận: Khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học

Ninh Thuận: Khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học

Năm học này, tuy tỉnh Ninh Thuận đã đầu tư, xây dựng mới 173 phòng học nhưng so với nhu cầu vẫn còn thiếu 87 phòng học, phòng bộ môn, phòng thư viện, phòng thiết bị, nhà ăn, nhà vệ sinh và công trình nước sạch. Do vậy, tình trạng học sinh ở một số địa phương trong tỉnh  phải học nhờ, học tạm vẫn diễn ra.

Khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng trước khi đưa Trường Tiểu học Vĩnh Thuận (huyện Ninh Phước) vào hoạt động
 Khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng trước khi đưa Trường Tiểu học Vĩnh Thuận (huyện Ninh Phước) vào hoạt động

Năm học này, Trường Tiểu học Vĩnh Thuận (huyện Ninh Phước) được đầu tư xây dựng mới
Năm học này, Trường Tiểu học Vĩnh Thuận (huyện Ninh Phước) được đầu tư xây dựng mới

Nhiều trường, phòng học ở huyện Ninh Phước xuống cấp nghiêm trọng vẫn chưa được sữa chửa, xây mới.
 Nhiều trường, phòng học ở huyện Ninh Phước xuống cấp nghiêm trọng vẫn chưa được sữa chửa, xây mới. 

Nhiều trường, phòng học ở huyện Ninh Phước xuống cấp nghiêm trọng vẫn chưa được sửa chữa, xây mới.
 Nhiều trường, phòng học ở huyện Ninh Phước xuống cấp nghiêm trọng vẫn chưa được sửa chữa, xây mới.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm