Ninh Thuận đẩy mạnh bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa

Di tích Quốc gia đặc biệt Tháp Po Klong Garai - điểm đến du lịch nổi tiếng của Ninh Thuận. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

Để thực hiện có hiệu quả việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận đang tập trung xây dựng Đề án bảo tồn, tôn tạo và chống xuống cấp hệ thống các di tích tỉnh giai đoạn 2018 – 2025 với tổng kinh phí dự trù gần 25 tỷ đồng. Cùng với đó, Ngành văn hóa đẩy mạnh nghiên cứu, khảo sát, phục dựng và giới thiệu những giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của các dân tộc trên địa bàn, kết nối di tích với các danh lam thắng cảnh và các địa phương lân cận để thu hút khách du lịch tới tham quan, nghiên cứu tìm hiểu về giá trị các di sản văn hóa.
 
 Trang phục chức sắc đồng bào Chăm trưng bày tại Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm (thành phố Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN

Mộ Chum có niên đại trên 2.000 năm (phương thức mai táng của cư dân văn hóa Sa Huỳnh) được nhà sưu tập hiến tặng cho Trung tâm nghiên cứu văn hóa Chăm. Ảnh: Nguyễn Thành - TTXVN
Nguyễn Thành
 

Đề xuất