Nghệ nhân Y’ Thim Byă tâm huyết với tiếng cồng chiêng của dân tộc

Y’ Thim Byă đã bỏ công tìm kiếm, thu thập nhiều bộ chiêng trong bà con, có những bộ chiêng anh phải đổi nhiều trâu, bò mới có được. Tuy nhiên, điều làm anh trăn trở nhất vẫn là việc làm sao để lưu giữ văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ, để tiếng cồng chiêng vang vọng khắp núi rừng Tây Nguyên mãi về sau.
 
 Anh Y’ Thim Byă giới thiệu về bộ chiêng cổ của người Ê Đê

Năm 2003, Y’ Thim Byă kêu gọi những người biết đánh cồng chiêng trong buôn, vận động thành lập đội chiêng của buôn, vào những đêm trăng thanh, âm vang tiếng cồng chiêng lại vang vọng trong ánh lửa, dưới mái nhà dài của Y’ Thim Byă.

 Anh Y’ Thim Byă giới thiệu về chiếc trống cổ của người Ê Đê. 

Ngoài những nỗ lực để lưu giữ âm vang cồng chiêng trên núi rừng Tây Nguyên, Y’ Thim Byă còn sưu tập được gần 40 bộ chiêng của hầu hết các dân tộc Tây Nguyên, 30 chiếc trống cổ, nhiều ché cổ và nhạc cụ dân tộc.

Anh Y’ Thim Byă giới thiệu về bộ ché cổ của các dân tộc Tây Nguyên.

Anh Y’ Thim Byă giới thiệu về bộ chiêng cổ của người Jrai. 

Anh Y’ Thim Byă giới thiệu về chiếc chiêng cổ của người Jrai. 


Đề xuất