Nâng cao vị thế phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Thể cho biết, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể của tỉnh Lào Cai đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai công tác bình đẳng giới và phòng chống bạo lực. Tuy nhiên tình trạng bất bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn còn diễn ra khá phổ biến ở nhiều khu vực nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời công tác bình đẳng giới còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. 
 
Để thay đổi thân phận của người phụ nữ dân tộc thiểu số, trước hết phải bắt đầu từ việc tạo sinh kế, cải thiện cuộc sống. Ảnh: laocaitv.vn

Nguyên nhân là đội ngũ làm công tác này chủ yếu là kiêm nhiệm chưa đủ năng lực chuyên sâu về nghiệp vụ công tác. Một bộ phận phụ nữ còn chưa chủ động vượt khó vươn lên, còn tình trạng phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương... Bên cạnh đó, hoàn cảnh khó khăn chính là nguyên nhân khiến người dân nghèo, đặc biệt là những người phụ nữ phải gánh chịu nhiều thiệt thòi. Do vậy, muốn thay đổi thân phận của người phụ nữ dân tộc thiểu số, trước hết phải bắt đầu từ việc tạo sinh kế, cải thiện cuộc sống của họ. 

Để triển khai có hiệu quả tháng hành động, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tăng cường hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao trình độ, năng lực, nhận thức về giới, bình đẳng giới và đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới trong mọi tầng lớp từ công chức, viên chức, người lao động đến toàn thể nhân dân. Đồng thời, địa phương thực hiện lồng ghép hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương vào các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình hành động bình đẳng giới. Đặc biệt, chính quyền và người dân Lào Cai chú trọng nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên từng lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, gia đình. 

Ngoài ra, đội ngũ lãnh đạo tỉnh Lào Cai cần quan tâm tới đời sống tinh thần của phụ nữ đồng bào các dân tộc thiểu số, khuyến khích chị em tham gia nhiều hơn vào các hoạt động xã hội tại địa phương; tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp đồng bộ các ngành, đoàn thể, tổ chức trong công tác bình đẳng giới góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống ngay từ mỗi gia đình. Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới sẽ diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12. 

Năm 2016, tỉnh Lào Cai đã có 164/164 xã, phường, thị trấn đưa tiêu chí bình đẳng giới vào hương ước, quy ước. Đồng thời xây dựng được 2 mô hình bình đẳng giới tại huyện Mường Khương, Bát Xát với 14 câu lạc bộ phòng, chống bạo lực. Cùng với đó là nhiều mô hình truyền thông, mô hình bảo vệ khác liên quan đến bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực cũng được triển khai thực hiện đạt nhiều hiệu quả.
TTXVN 
 

Đề xuất