Một số lưu ý trong sản xuất cây trồng vụ đông

Một số lưu ý trong sản xuất cây trồng vụ đông
Tập trung trồng các loại cây vụ đông cho hiệu quả kinh tế cao
Tập trung trồng các loại cây vụ đông cho hiệu quả kinh tế cao 

Chuẩn bị trước khi gieo trồng:

- Ưu tiên trồng các loại cây rau đậu, ngô nếp, bí xanh, bí đỏ, hành ta, su hào, súp lơ…, trồng lệch vụ, rải vụ để tiêu thụ thuận lợi.

- Áp dụng biện pháp làm bầu, làm đất tối thiểu hoặc không làm đất, trồng gối đối với cây ưa ấm như: ngô, đậu tương, bí xanh, bí đỏ, khoai lang…

- Phải chủ động tưới tiêu, lên luống, vét rãnh sâu xung quanh, đảm bảo tiêu thoát tốt, ruộng không bị khô, hạn, ngập úng.

Cơ cấu giống:

- Trồng đậu tương nên chọn các giống có thời gian sinh trưởng 80 - 90 ngày như: DT84, ĐT26, ĐVN5, ĐVN6, ĐT51… hoặc dưới 80 ngày như: ĐT12, Đ8, ĐVN9…

- Trồng ngô nên dùng giống ngô lai F1 có thời gian sinh trưởng từ 95 - 100 ngày như: NK4300, LVN4, NK6654, ngô biến đổi gen.

- Trồng lạc nên sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng từ 105 - 110 ngày như: MD7, L14, L23…

- Trồng khoai tây, chọn các giống có thời gian sinh trưởng từ 80 - 90 ngày như: Solara, Marabel…

- Nếu trồng rau màu các loại, nên mở rộng diện tích trồng rau thực phẩm, nhất là cây ưa lạnh có giá trị kinh tế cao, sử dụng các giống hạt lai F1.

Nên chủ động làm đất trước khi gieo trồng cây vụ đông
Nên chủ động làm đất trước khi gieo trồng cây vụ đông 

Bón phân:

- Nên sử dụng phân bón tổng hợp NPK hoặc NPK đa yếu tố chuyên dùng cho từng loại cây. Thu gom rơm rạ và các phế phụ phẩm dư thừa để tận dụng nguồn phân hữu cơ.

Phòng trừ sâu bệnh kịp thời:

- Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sâu bệnh hại và có biện pháp tổ chức phòng trừ kịp thời theo hướng dẫn…

Mạnh Toàn, Minh Đức, Thế Duyệt

Có thể bạn quan tâm