Một số hình ảnh chuyến thăm, làm việc tại Cà Mau của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Một số hình ảnh chuyến thăm, làm việc tại Cà Mau của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và cán bộ chủ chốt tỉnh Cà Mau. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và cán bộ chủ chốt tỉnh Cà Mau. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và cán bộ chủ chốt tỉnh Cà Mau. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và cán bộ chủ chốt tỉnh Cà Mau. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghe báo cáo các phương án đầu tư Cảng nước sâu Hòn Khoai; Dự án điện gió Khai Long . Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nghe báo cáo các phương án đầu tư Cảng nước sâu Hòn Khoai; Dự án điện gió Khai Long . Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Khu du lịch Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Khu du lịch Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây tại Khu Công viên Văn hoá Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trồng cây tại Khu Công viên Văn hoá Mũi Cà Mau, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển. Ảnh : Trí Dũng – TTXVN

Có thể bạn quan tâm