Mô hình "Bờ hoa, ruộng mía" cho hiệu quả cao ở nông trường Thành Long

Mô hình "Bờ hoa, ruộng mía" cho hiệu quả cao ở nông trường Thành Long
Nhờ vậy, vụ trồng mía năm nay toàn bộ diện tích mía của nông trường đã hạn chế được sâu bệnh đến 90%, nhất là sâu đục thân. Năng suất mía ước đạt 85 tấn mía cây/ha, tăng 22 tấn/ha so với vụ mùa 2014-2015.
 
Hoa được trồng nhiều dọc 2 bên bờ lô để dụ dẫn côn trùng gây hại
Hoa được trồng nhiều dọc 2 bên bờ lô để dụ dẫn côn trùng gây hại

Hoa được trông để dẫn dụ, tiêu diệt các loài côn trùng gây hại, bảo vệ cây mía, hạn chế dùng thuốc trừ sâu
Hoa được trông để dẫn dụ, tiêu diệt các loài côn trùng gây hại, bảo vệ cây mía, hạn chế dùng thuốc trừ sâu 

Các bờ lô trồng mía của nông trường đều được trồng hoa
Các bờ lô trồng mía của nông trường đều được trồng hoa 

Công nhân nông trường chăm sóc hoa
Công nhân nông trường chăm sóc hoa
TTXVN

Có thể bạn quan tâm