Lễ tắm Phật của đồng bào Khmer

Thành kính thực hiện nghi lễ

Lễ tắm Phật có ý nghĩa rửa sạch những tội lỗi của năm cũ, đem lại sức khỏe, hạnh phúc cho Phật tử trong năm mới

Lễ tắm Phật có ý nghĩa rửa sạch những tội lỗi của năm cũ, đón nhận sức khỏe, hạnh phúc trong năm mới, ghi nhớ công ơn của Đức Phật đã dìu dắt chúng sinh hướng tới những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.

Phật tử thực hiện nghi thức tắm Phật

Lễ tụng kinh chúc phúc    

Trong ngày này, sau khi dâng cơm sáng, trưa cho các vị sư ở chùa, Phật tử chuẩn bị nước mưa được ướp thơm để làm lễ tắm Phật. Khoảng 12 giờ trưa, sau khi các vị Acha đặt tượng Phật vào một chiếc thau lớn, mọi người cùng thắp đèn nhang lên bàn thờ Phật rồi cùng lấy nước thơm tắm tượng Phật, rẩy nước vào sư sãi, những người cùng tham gia nghi lễ với ý nghĩa ban phước lành cho tất cả mọi người.

Lễ rẩy nước thơm tắm Phật   

Kết thúc lễ tắm Phật tại chùa, bà con mang nước thơm về nhà tắm cho ông bà, cha mẹ để báo ơn (nghi lễ này còn được gọi là tắm Phật tại nhà) và tổ chức lễ cầu siêu cho vong linh những người đã khuất, cầu cho con cháu được khỏe mạnh, bình yên…Đề xuất