Lễ hội Văn hóa, thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX năm 2018

Lễ hội Văn hóa, thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX năm 2018 có các nội dung như: Nghệ thuật quần chúng, biểu diễn thời trang, trình diễn các nghề thủ công, các loại nhạc cụ và văn hóa ẩm thực truyền thống các dân tộc. Các môn thi đấu thể dục thể thao gồm: Bóng đá, bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, bắn ná, việt dã và leo núi. Lễ hội lần này có sự kết hợp các hoạt động rèn luyện đội ngũ, thể dục thể thao, sức khỏe của các lực lượng Công an, quân sự, thanh niên với các hoạt động trình diễn văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc. Theo đó, vận động viên khối Công an thi đấu các nội dung bắn súng và chiến sĩ khỏe; vận động viên khối quân sự tham gia thi đấu các môn bắn súng và 3 môn quân sự phối hợp.
 
Một số sản vật của đồng bào vùng cao cũng sẽ được mang đến lễ hội.
Ảnh: baoquangnam.vn

Lễ hội Văn hóa, thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX năm 2018 là sự kiện văn hóa, thể thao tiêu biểu ở khu vực miền núi, là dịp hội tụ, giao lưu những giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc nhất của đồng bào các dân tộc, góp phần quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của các địa phương miền núi đến du khách. Lễ hội còn có ý nghĩa sâu sắc, không những tôn vinh di sản văn hóa đa dạng, phong phú, đa sắc màu của các dân tộc anh em sinh sống trên dãy Trường Sơn mà còn mang một thông điệp về giữ gìn, bảo tồn, phát huy tinh hoa văn hóa của từng dân tộc anh em.

Lễ hội cũng là dịp để các tầng lớp nhân dân sinh sống ở miền núi tỉnh Quảng Nam nâng cao sức khỏe, thể lực, phát triển đời sống văn hóa tinh thần, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương theo tinh thần Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi vùng Tây Quảng Nam.

Thông qua Lễ hội, ngành Văn hóa - Thể thao tỉnh Quảng Nam sẽ phát hiện, bồi dưỡng nguồn vận động viên, diễn viên ở các lĩnh vực thể thao, văn hóa, văn nghệ để chuẩn bị lực lượng tham gia tại các hội thi khu vực và toàn quốc trong thời gian tới.

Lễ hội Văn hóa, thể thao các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX năm 2018 diễn ra đến hết ngày 24/7.
 
Đoàn Hữu Trung

Đề xuất