Lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050

Lập quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050
Cán bộ hướng dẫn trẻ em khuyết tật lao động trị liệu tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn, Hà Nội. Ảnh minh họa: Anh Tuấn/TTXVN
Cán bộ hướng dẫn trẻ em khuyết tật lao động trị liệu tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn, Hà Nội. Ảnh minh họa: Anh Tuấn/TTXVN

Quy hoạch được lập nhằm hình thành mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội đủ năng lực, quy mô, đáp ứng nhu cầu tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ về trợ giúp xã hội, chăm sóc, nuôi dưỡng cho đối tượng cần trợ giúp; là công cụ hiệu quả, hiệu lực của nhà nước để phục vụ hoạch định chính sách phát triển lĩnh vực an sinh xã hội; là cơ sở để huy động nguồn lực của cộng đồng, xã hội để phát triển mạng lưới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp xã hội tiếp cận các nước tiên tiến trong khu vực và quốc tế, hướng tới mục tiêu phát triển xã hội công bằng và hiệu quả…

Nội dung chính của quy hoạch gồm phân tích, đánh giá yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bổ, sử dụng không gian của mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội; dự báo xu thế, kịch bản phát triển và các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến công tác trợ giúp xã hội và quy hoạch mạng lưới trợ giúp xã hội; đánh giá kết quả thực hiện công tác trợ giúp xã hội; phương án phát triển mạng lưới; giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội là cơ quan tổ chức lập quy hoạch, chi phí lập quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư công của bộ này.
TTXVN

Có thể bạn quan tâm