Lào Cai tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội

Cũng như nhiều địa phương khác, phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, tác động trực tiếp tới người lao động, việc làm của người nghèo, người cận nghèo cũng bị ảnh hưởng, thu nhập của hộ nghèo bị giảm theo. Trước tình hình đó, tỉnh Lào Cai đã kịp thời triển khai nhiều giải pháp cấp bách hỗ trợ cho người lao động, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19.

Tỉnh Lào Cai đã có chỉ đạo cụ thể về việc hỗ trợ cho các đối tượng là người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội thuộc diện được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID -19. Đặc biệt, từ ngày 28-30/4, tỉnh Lào Cai đã khẩn trương thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho 2.986 người có công, thân nhân người có công và gần 13.000 đối tượng hưởng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Thời gian hỗ trợ là ba tháng (từ tháng 4 đến tháng 6-2020) và chi trả một lần. Mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/tháng đối với người có công, thân nhân người có công thuộc đối tượng bảo trợ xã hội. Tổng kinh phí là hơn 22 tỷ đồng.

Người dân đến nhận gạo miễn phí tại trường THPT số 1 thành phố Lào Cai.
Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Tỉnh Lào Cai cũng đang xúc tiến để tiếp tục chi trả tiền hỗ trợ cho khoảng 170.000 người thuộc đối tượng nghèo, cận nghèo. Riêng các nhóm đối tượng còn lại, địa phương tiếp tục rà soát và có sự giám sát của nhiều ngành liên quan, bảo đảm công tác chi trả đúng người, đúng đối tượng. Tỉnh Lào Cai cũng chỉ đạo các ngành , địa phương phải đảm bảo chi trả đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ hai chế độ hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ do đối tượng lựa chọn hoặc chế độ hỗ trợ cao nhất; chỉ hỗ trợ những đối tượng có nhu cầu, không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ từ chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Hoạt động sản xuất tại Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong đã chỉ đạo các cấp, các ngành trong thời gian tới cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng những việc cụ thể như tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thủ tục hành chính; đẩy nhanh các dự án nông nghiệp gắn với chế biến. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương rà soát lại kế hoạch công tác, điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế đảm bảo hoàn thành cao nhất mục tiêu kế hoạch đã ra. Đối với lĩnh vực nông lâm nghiệp phải sớm khắc phục hậu quả bão lũ trên tinh thần chủ động, tại chỗ (hộ gia đình tự khắc phục) trừ các trường hợp đặc biệt không có khả năng như hộ cận nghèo, hộ nghèo. Ngành Nông nghiệp tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ xây dựng các xã nông thôn mới. Chỉ đạo ngành Công nghiệp tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các nhà máy (Nhà máy thép Việt – Trung, nhà máy luyện đồng), các khu đô thị, điện nông thôn, giao thông nông thôn, giải ngân vốn thương mại dịch vụ, tài chính tín dụng. Lào Cai tiếp tục có phương án linh hoạt theo hướng mở phù hợp với đặc thù của địa phương về vận chuyển công cộng, các khu du lịch, nhà hàng, khách sạn…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong cũng chỉ đạo ngành Tài chính – Tín dụng ở địa phương cần tăng cường quản lý thu, chống thất thu, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế, tăng cường công tác quản lý chi ngân sách nhà nước, hạn chế các khoản chi phát sinh ngoài dự toán được giao. Ngành Giáo dục triển khai đầy đủ các biện pháp đảm bảo đưa học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ phòng tránh dịch COVID-19, hướng dẫn tổng kết năm học 2019-2020 các cấp học, chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020. Lào Cai đẩy mạnh các hoạt động cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); duy trì và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR index); Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Hông Ninh

Đề xuất