Kỳ thú đầm Vân Long mùa chim về

Kỳ thú đầm Vân Long mùa chim về
Chiều về trên đầm Vân Long, cứ chốc lát lại xuất hiện thêm từng đàn cò trở về bay lượn nhịp nhàng trong dáng chiều bảng lảng
Chiều về trên đầm Vân Long, cứ chốc lát lại xuất hiện thêm từng đàn cò trở về bay lượn nhịp nhàng trong dáng chiều bảng lảng

Cứ vào mùa khô, Vân Long là địa điểm làm tổ của nhiều loài chim nước phương Bắc như đại bàng Bonelli, diệc xám, cò ngàng lớn, mồng két, cò bợ, cò trắng, vạc…. Ước tính, đầm Vân Long có tới 72 loài chim, 32 họ, 12 bộ chim và hiện có khoảng gần 500 con cò bợ, cò ruồi, cò trắng thường xuyên kiếm ăn ở bãi sình lầy và ruộng lúa.
 
Chiều về trên đầm Vân Long. Cò, vạc và các loại chim nước về đây, sống và kiếm ăn ở hệ sinh thái ngập nước Vân Long vào mùa khô. Mỗi dịp đông đến Vân Long lại tràn ngập sắc trắng của những đàn cò trắng lên đến cả nghìn con bay về trú ngụ tạo nên khung cảnh nên thơ. Hàng nghìn loài chim, cò, vạc các loại tựu về đây, sống chen chúc trên những thảm rừng nguyên sinh trên núi đá vôi, hoặc kiếm sống ở các hệ sinh thái dưới ngập nước… Tiếng kêu của chúng làm xôn xao cả một vùng không gian vốn tĩnh lặng. Mỗi dịp đông đến Vân Long lại tràn ngập sắc trắng của những đàn cò trắng lên đến cả nghìn con bay về trú ngụ ... tạo nên khung cảnh vô cùng nên thơ. Đầm Vân Long Những khu rừng tràm tại Vân Long là nơi trú ngụ của những đàn cò lớn, là nơi ghỉ ngơi của chúng sau mỗi ngày kiếm ăn.
Chiều về trên đầm Vân Long.
 
Chiều về trên đầm Vân Long. Cò, vạc và các loại chim nước về đây, sống và kiếm ăn ở hệ sinh thái ngập nước Vân Long vào mùa khô. Mỗi dịp đông đến Vân Long lại tràn ngập sắc trắng của những đàn cò trắng lên đến cả nghìn con bay về trú ngụ tạo nên khung cảnh nên thơ. Hàng nghìn loài chim, cò, vạc các loại tựu về đây, sống chen chúc trên những thảm rừng nguyên sinh trên núi đá vôi, hoặc kiếm sống ở các hệ sinh thái dưới ngập nước… Tiếng kêu của chúng làm xôn xao cả một vùng không gian vốn tĩnh lặng. Mỗi dịp đông đến Vân Long lại tràn ngập sắc trắng của những đàn cò trắng lên đến cả nghìn con bay về trú ngụ ... tạo nên khung cảnh vô cùng nên thơ. Đầm Vân Long Những khu rừng tràm tại Vân Long là nơi trú ngụ của những đàn cò lớn, là nơi ghỉ ngơi của chúng sau mỗi ngày kiếm ăn.
Cò, vạc và các loại chim nước về đây, sống và kiếm ăn ở hệ sinh thái ngập nước Vân Long vào mùa khô.
 
Chiều về trên đầm Vân Long. Cò, vạc và các loại chim nước về đây, sống và kiếm ăn ở hệ sinh thái ngập nước Vân Long vào mùa khô. Mỗi dịp đông đến Vân Long lại tràn ngập sắc trắng của những đàn cò trắng lên đến cả nghìn con bay về trú ngụ tạo nên khung cảnh nên thơ. Hàng nghìn loài chim, cò, vạc các loại tựu về đây, sống chen chúc trên những thảm rừng nguyên sinh trên núi đá vôi, hoặc kiếm sống ở các hệ sinh thái dưới ngập nước… Tiếng kêu của chúng làm xôn xao cả một vùng không gian vốn tĩnh lặng. Mỗi dịp đông đến Vân Long lại tràn ngập sắc trắng của những đàn cò trắng lên đến cả nghìn con bay về trú ngụ ... tạo nên khung cảnh vô cùng nên thơ. Đầm Vân Long Những khu rừng tràm tại Vân Long là nơi trú ngụ của những đàn cò lớn, là nơi ghỉ ngơi của chúng sau mỗi ngày kiếm ăn.
Mỗi dịp đông đến Vân Long lại tràn ngập sắc trắng của những đàn cò trắng lên đến cả nghìn con bay về trú ngụ tạo nên khung cảnh nên thơ.
 
Chiều về trên đầm Vân Long. Cò, vạc và các loại chim nước về đây, sống và kiếm ăn ở hệ sinh thái ngập nước Vân Long vào mùa khô. Mỗi dịp đông đến Vân Long lại tràn ngập sắc trắng của những đàn cò trắng lên đến cả nghìn con bay về trú ngụ tạo nên khung cảnh nên thơ. Hàng nghìn loài chim, cò, vạc các loại tựu về đây, sống chen chúc trên những thảm rừng nguyên sinh trên núi đá vôi, hoặc kiếm sống ở các hệ sinh thái dưới ngập nước… Tiếng kêu của chúng làm xôn xao cả một vùng không gian vốn tĩnh lặng. Mỗi dịp đông đến Vân Long lại tràn ngập sắc trắng của những đàn cò trắng lên đến cả nghìn con bay về trú ngụ ... tạo nên khung cảnh vô cùng nên thơ. Đầm Vân Long Những khu rừng tràm tại Vân Long là nơi trú ngụ của những đàn cò lớn, là nơi ghỉ ngơi của chúng sau mỗi ngày kiếm ăn.
Hàng nghìn loài chim, cò, vạc các loại tựu về đây, sống chen chúc trên những thảm rừng nguyên sinh trên núi đá vôi, hoặc kiếm sống ở các hệ sinh thái dưới ngập nước…
Chiều về trên đầm Vân Long. Cò, vạc và các loại chim nước về đây, sống và kiếm ăn ở hệ sinh thái ngập nước Vân Long vào mùa khô. Mỗi dịp đông đến Vân Long lại tràn ngập sắc trắng của những đàn cò trắng lên đến cả nghìn con bay về trú ngụ tạo nên khung cảnh nên thơ. Hàng nghìn loài chim, cò, vạc các loại tựu về đây, sống chen chúc trên những thảm rừng nguyên sinh trên núi đá vôi, hoặc kiếm sống ở các hệ sinh thái dưới ngập nước… Tiếng kêu của chúng làm xôn xao cả một vùng không gian vốn tĩnh lặng. Mỗi dịp đông đến Vân Long lại tràn ngập sắc trắng của những đàn cò trắng lên đến cả nghìn con bay về trú ngụ ... tạo nên khung cảnh vô cùng nên thơ. Đầm Vân Long Những khu rừng tràm tại Vân Long là nơi trú ngụ của những đàn cò lớn, là nơi ghỉ ngơi của chúng sau mỗi ngày kiếm ăn.
Tiếng kêu của chúng làm xôn xao cả một vùng không gian vốn tĩnh lặng.
 
Chiều về trên đầm Vân Long. Cò, vạc và các loại chim nước về đây, sống và kiếm ăn ở hệ sinh thái ngập nước Vân Long vào mùa khô. Mỗi dịp đông đến Vân Long lại tràn ngập sắc trắng của những đàn cò trắng lên đến cả nghìn con bay về trú ngụ tạo nên khung cảnh nên thơ. Hàng nghìn loài chim, cò, vạc các loại tựu về đây, sống chen chúc trên những thảm rừng nguyên sinh trên núi đá vôi, hoặc kiếm sống ở các hệ sinh thái dưới ngập nước… Tiếng kêu của chúng làm xôn xao cả một vùng không gian vốn tĩnh lặng. Mỗi dịp đông đến Vân Long lại tràn ngập sắc trắng của những đàn cò trắng lên đến cả nghìn con bay về trú ngụ ... tạo nên khung cảnh vô cùng nên thơ. Đầm Vân Long Những khu rừng tràm tại Vân Long là nơi trú ngụ của những đàn cò lớn, là nơi ghỉ ngơi của chúng sau mỗi ngày kiếm ăn.
Mỗi dịp đông đến Vân Long lại tràn ngập sắc trắng của những đàn cò trắng lên đến cả nghìn con bay về trú ngụ
 
Chiều về trên đầm Vân Long. Cò, vạc và các loại chim nước về đây, sống và kiếm ăn ở hệ sinh thái ngập nước Vân Long vào mùa khô. Mỗi dịp đông đến Vân Long lại tràn ngập sắc trắng của những đàn cò trắng lên đến cả nghìn con bay về trú ngụ tạo nên khung cảnh nên thơ. Hàng nghìn loài chim, cò, vạc các loại tựu về đây, sống chen chúc trên những thảm rừng nguyên sinh trên núi đá vôi, hoặc kiếm sống ở các hệ sinh thái dưới ngập nước… Tiếng kêu của chúng làm xôn xao cả một vùng không gian vốn tĩnh lặng. Mỗi dịp đông đến Vân Long lại tràn ngập sắc trắng của những đàn cò trắng lên đến cả nghìn con bay về trú ngụ ... tạo nên khung cảnh vô cùng nên thơ. Đầm Vân Long Những khu rừng tràm tại Vân Long là nơi trú ngụ của những đàn cò lớn, là nơi ghỉ ngơi của chúng sau mỗi ngày kiếm ăn.
...  tạo nên khung cảnh vô cùng nên thơ.
 
Chiều về trên đầm Vân Long. Cò, vạc và các loại chim nước về đây, sống và kiếm ăn ở hệ sinh thái ngập nước Vân Long vào mùa khô. Mỗi dịp đông đến Vân Long lại tràn ngập sắc trắng của những đàn cò trắng lên đến cả nghìn con bay về trú ngụ tạo nên khung cảnh nên thơ. Hàng nghìn loài chim, cò, vạc các loại tựu về đây, sống chen chúc trên những thảm rừng nguyên sinh trên núi đá vôi, hoặc kiếm sống ở các hệ sinh thái dưới ngập nước… Tiếng kêu của chúng làm xôn xao cả một vùng không gian vốn tĩnh lặng. Mỗi dịp đông đến Vân Long lại tràn ngập sắc trắng của những đàn cò trắng lên đến cả nghìn con bay về trú ngụ ... tạo nên khung cảnh vô cùng nên thơ. Đầm Vân Long Những khu rừng tràm tại Vân Long là nơi trú ngụ của những đàn cò lớn, là nơi ghỉ ngơi của chúng sau mỗi ngày kiếm ăn.
Đầm Vân Long
 
Chiều về trên đầm Vân Long. Cò, vạc và các loại chim nước về đây, sống và kiếm ăn ở hệ sinh thái ngập nước Vân Long vào mùa khô. Mỗi dịp đông đến Vân Long lại tràn ngập sắc trắng của những đàn cò trắng lên đến cả nghìn con bay về trú ngụ tạo nên khung cảnh nên thơ. Hàng nghìn loài chim, cò, vạc các loại tựu về đây, sống chen chúc trên những thảm rừng nguyên sinh trên núi đá vôi, hoặc kiếm sống ở các hệ sinh thái dưới ngập nước… Tiếng kêu của chúng làm xôn xao cả một vùng không gian vốn tĩnh lặng. Mỗi dịp đông đến Vân Long lại tràn ngập sắc trắng của những đàn cò trắng lên đến cả nghìn con bay về trú ngụ ... tạo nên khung cảnh vô cùng nên thơ. Đầm Vân Long Những khu rừng tràm tại Vân Long là nơi trú ngụ của những đàn cò lớn, là nơi ghỉ ngơi của chúng sau mỗi ngày kiếm ăn.
Những khu rừng tràm tại Vân Long là nơi trú ngụ của những đàn cò lớn, là nơi ghỉ ngơi của chúng sau mỗi ngày kiếm ăn.
Minh Đức
TTXVN

Có thể bạn quan tâm