Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV: Thảo luận về bổ sung chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

Theo chương trình làm việc Kỳ họp thứ 7, sáng 6/6, Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.

vna_potal_ky_hop_thu_7_quoc_hoi_khoa_xv_tiep_tuc_chat_van_va_tra_loi_chat_van_linh_vuc_van_hoa_the_thao_va_du_lich_7415584.jpg
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trả lời chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phiên họp được tường thuật trực tiếp trên sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Truyền hình Quốc hội Việt Nam để cử tri và nhân dân theo dõi.

Đầu phiên họp sáng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ tư.

Theo dự kiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ làm rõ một số vấn đề thuộc 4 nhóm nội dung chất vấn và trực tiếp trả lời chất vấn. Sau đó, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự.

Trong phiên họp chiều, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Dự thảo Nghị quyết quy định 4 nhóm lĩnh vực với tổng số 14 chính sách, bao gồm: Quản lý tài chính - ngân sách nhà nước (4 chính sách); quản lý đầu tư (6 chính sách); quản lý đô thị, tài nguyên rừng (2 chính sách); tổ chức bộ máy và biên chế (2 chính sách).

Đáng chú ý, theo dự thảo chính sách, UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; dự án đầu tư xây dựng bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Nghệ An được xem xét, quyết định việc tăng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia không quá 70% tổng mức đầu tư đối với các dự án PPP.

Cùng với đó, HĐND thành phố Vinh được thành lập 3 Ban, gồm: Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội; có không quá 2 Phó Chủ tịch và không quá 8 đại biểu hoạt động chuyên trách. UBND thành phố Vinh có không quá 4 Phó Chủ tịch.

Đáng chú ý, đối với chính sách đề xuất mới phù hợp thực tiễn phát triển của tỉnh, dự thảo Nghị quyết quy định cho phép tỉnh Nghệ An khi xác định số bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương sẽ không tính đối với nguồn thu thuế từ các cơ sở sản xuất thủy điện, nguồn thu nội địa từ hoạt động khai thác khoáng sản (không bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) trên địa bàn miền Tây Nghệ An để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội địa bàn miền Tây Nghệ An.

PV

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm