Kiên quyết xóa bệnh thành tích trong bình xét gia đình văn hóa

Kiên quyết xóa bệnh thành tích trong bình xét gia đình văn hóa
Ngày 30/5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh chủ trì giao ban thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng phong trào đời sống văn hóa" khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. 
Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại buổi giao ban. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN
Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại buổi giao ban. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng phong trào đời sống văn hóa" trong thời gian qua đã được các cấp, các ngành quán triệt thực hiện nghiêm túc. Ban Chỉ đạo phong trào ở các địa phương phối hợp tích cực với địa bàn ấp, xã, tổ dân phố tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện việc đăng ký danh hiệu văn hóa theo đúng quy định. Người dân được vận động thực hiện tốt những nội dung, tiêu chỉ quy định, gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, trong đó áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh để nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về chiến lược phát triển gia đình, bình đẳng giới, không sinh con thứ 3, phòng chống bạo lực gia đình, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh, an toàn xã hội...  được các địa phương thực hiện có hiệu quả.
 
Đại biểu tỉnh Đồng Nai phát biểu ý kiến tại buổi giao ban. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN
Đại biểu tỉnh Đồng Nai phát biểu ý kiến tại buổi giao ban. Ảnh: Lê Đức Hoảnh - TTXVN

Tuy nhiên, ở một số địa phương việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng phong trào đời sống văn hóa chưa kịp thời, chưa đầy đủ. Cán bộ làm công tác phong trào luôn biến động, nên còn gặp khó khăn, lúng túng trong tổ chức thực hiện. Mặt khác, do chạy theo thành tích nên một số địa phương còn bình xét qua loa, hình thức, nể nang, thiếu dân chủ, không công khai, minh bạch, gây bức xúc trong cộng đồng dân cư và xã hội.

Hàng chục ý kiến của đại diện các tỉnh, thành phố đều cho rằng, việc xét công nhận gia đình văn hóa hàng năm ở các địa phương hiện nay còn chưa đúng thực chất, mang nặng hình thức, chạy theo thành tích. Nguyên nhân là do Bộ tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra quy định rất thấp, dễ dãi và còn giao chỉ tiêu rất cao (từ 80-85%)...

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết: Sắp tới Bộ sẽ có giải pháp kiên quyết xóa bệnh thành tích trong việc xét, công nhận gia đình văn hóa. Trong đó, Bộ sẽ xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét thông qua Nghị định quy định tiêu chí cụ thể về từng lĩnh vực và hạ thấp chỉ tiêu công nhận gia đình văn hóa, để phong trào này đi vào đúng thực chất.
 
Lê Đức Hoảnh
(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm