Huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới

Tuyến đường nông thôn mới xanh sạch đẹp ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Nguồn ảnh minh họa: dbndnghean.vn
Tuyến đường nông thôn mới xanh sạch đẹp ở xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An). Nguồn ảnh minh họa: dbndnghean.vn

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 173/QĐ-TTg công nhận huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 173/QĐ-TTg công nhận huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

UBND tỉnh Nghệ An có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Diễn Châu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Diễn Châu đã làm thay đổi nhận thức của đa số người dân. Từ chỗ số đông còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào đầu tư của Nhà nước, đã chuyển sang chủ động, tự tin tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. Niềm tin của người dân vào các chủ trương, chính sách, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và chính quyền được nâng cao. Khó khăn nhất là 3 xã Diễn Vạn, Diễn Bích, Diễn Đoài, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đã đạt nông thôn mới năm 2022.

Phong trào xây dựng nông thôn mới đã thực sự khơi dậy được tinh thần yêu nước và sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Diễn Châu. Đến thời điểm hiện tại, Diễn Châu đã có 100% xã, thị đạt nông thôn mới; 6 xã đạt nông thôn mới nâng cao.

Mục tiêu trước 2030, huyện Diễn Châu phấn đấu trở thành thị xã theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm