Huyện Điện Biên với công tác giảm nghèo

Cán bộ ngành nông nghiệp xã Nà Nhạn hướng dẫn hộ gia đình chị Bùi Thị Nguyệt ở bản Nà Nọi 2, xã Nà Nhạn phương pháp phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. Ảnh: Hoàng Hà

Huyện Điện Biên hiện có 28.897 hộ, 118.000 người, trình độ dân trí còn thấp, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ hàng đầu, góp phần từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, huyện Điện Biên đã tập trung đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn; hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật; nhân rộng các mô hình kinh tế hộ, hợp tác xã, tổ hợp tác; triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, huyện ưu tiên phát triển hạ tầng, tập trung xây dựng hàng chục công trình đường trục, đường liên thôn, bản; cải tạo, nâng cấp hệ thống điện nông thôn, góp phần bảo đảm 25/25 xã trên địa bàn huyện đều được sử dụng điện lưới quốc gia…

Nhận trâu từ Chương trình 30a, anh Vì Văn Hồng, dân tộc Thái ở bản Sam Mứn, xã Sam Mứn được "trao cần câu" để tự vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Hoàng Hà
 
Nhận trâu từ Chương trình 30a, anh Vì Văn Hồng, dân tộc Thái ở bản Sam Mứn, xã Sam Mứn được "trao cần câu" để tự vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Hoàng Hà
 
Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thanh Yên áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất lúa gạo đặc sản nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho xã viên. Ảnh: Hoàng Hà

Đến huyện Điện Biên hôm nay, đâu đâu cũng thấy màu xanh của những cánh rừng, những đồng lúa; hệ thống kênh mương thủy lợi trải dài, vườn tược cho cây đơm hoa kết trái. Đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú… đã biết chăn nuôi, bảo vệ rừng; đau ốm không còn mê tín mà tìm đến thầy thuốc; biết quý trọng cái chữ, chăm lo hơn cho con trẻ đến trường… Ba năm gần đây, huyện đã huy động được hơn 62,5 tỷ đồng hỗ trợ cho công tác giảm nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,7%/năm. Một số xã có nhiều thành tích nổi bật về công tác giảm nghèo như: Thanh Nưa (giảm 189 hộ nghèo), Mường Phăng (giảm 254 hộ), Nà Nhạn (giảm 206 hộ). Toàn huyện còn 4.937 hộ nghèo (chiếm 17,08%) và 4.040 hộ cận nghèo (chiếm 13,98%).

Những năm qua, huyện Điện Biên luôn chú trọng phát huy vai trò y tế cơ sở, góp phần quan trọng nâng cao sức khỏe của đồng bào. Ảnh: Hoàng Hà
 
Phụ nữ bản Co Mận 1, xã Mường Phăng trao đổi, bàn cách trồng trọt chăn nuôi để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Hoàng Hà
 
Với lợi thế có di tích lịch sử trọng điểm - Khu di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, nhiều hộ đồng bào dân tộc ở xã Mường Phăng đã mạnh dạn đầu tư vào phát triển dịch vụ, du lịch, từ đó thoát khỏi đói nghèo. Ảnh: Hoàng Hà

Ông Nguyễn Hữu Khởi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên cho biết: dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng huyện sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền đồng bào thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo, sử dụng có hiệu quả các nguồn hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, của cộng đồng nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.
Anh Đào – Hoàng Hà


Đề xuất