Hội thảo khoa học về ứng dụng tiêu chuẩn mã số mã vạch phục vụ quản lý

Tại hội thảo, ông Nguyễn Nam Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) đã trình bày và giới thiệu tổng quan các vấn đến về MSMV, các tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam về MSMV phù hợp với tiêu chuẩn của tổ chức MSMV quốc tế GS1, sự ứng dụng rộng rãi tiêu chuẩn MSMV trong nhiều lĩnh vực và khả năng áp dụng các tiêu chuẩn này trong lĩnh vực lưu trữ, quản lý tài liệu hồ sơ.
 
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Nam Hải trình bày tại Hội thảo

Các đại biểu và các chuyên gia đến từ Tổng cục TCĐLCL đã trao đổi về nội dung và khả năng ứng dụng thực tiễn của tiêu chuẩn của GS1 về mã số toàn cầu phân định loại tài liệu (GDTI), mã toàn cầu phân định địa điểm (GLN) và mã toàn cầu phân định mối quan hệ dịch vụ (GSRN) trong hoạt động phân định và quản lý các tài liệu hồ sơ cũng như quản lý thông tin về các đối tượng có liên quan đến quá trình cung cấp, xử lý và sử dụng tài liệu lưu trữ. Tiêu chuẩn về GDTI, GLN và GSRN là các tiêu chuẩn của Tổ chức MSMV quốc tế GS1 xây dựng, đã được chấp nhận thành các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam. Khả năng áp dụng các tiêu chuẩn này không chỉ giới hạn trong lĩnh vực lưu trữ mà còn có thể triển khai rộng rãi cho nhiều lĩnh vực khác như quản lý hệ thống y bạ điện tử trong ngành y tế, quản lý hồ sơ dich vụ bảo hiểm, hay quản lý hồ sơ của học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục…

Tổng cục TCĐLCL là cơ quan quản lý nhà nước về MSMV, thành viên chính thức đóng vai trò của GS1 Việt Nam trong tổ chức GS1 quốc tế. Các tiêu chuẩn GDTI, GLN, GSRN chỉ là một số trong nhiều tiêu chuẩn quốc gia về MSMV đã được Tổng cục xây dựng trong thời gian qua và đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Tính đến nay, trên 21.000 tổ chức, doanh nghiệp đã đăng ký sử dụng MSMV với đầu số quốc gia 893 tại Tổng cục TCĐLCL. Trong thời gian tới, cùng với xu thế ứng dụng MSMV đang được triển khai rộng rãi trên thế giới, Tổng cục TCĐLCL sẽ tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về chất lượng sản phẩm hàng hoá áp dụng công nghệ mã số mã vạch, phối hợp với các cơ quan, tổ chức và đơn vị liên quan để đẩy mạnh việc ứng dụng các tiêu chuẩn về MSMV trong nhiều lĩnh vực như dịch vụ y tế, dịch vụ logistic, an toàn thực phẩm, dịch vụ quản lý thông tin tư liệu.


Đề xuất