Hoa Tam giác mạch nở rộ cao nguyên đá Đồng Văn

Hoa Tam giác mạch nở rộ cao nguyên đá Đồng Văn
Tam giác mạch hay còn được gọi là kiều mạch, có hoa mọc thành chùm với vòng đời khoảng 1 tháng, khi mới nở có màu trắng li ti, sau chuyển sang phớt hồng, ánh tím và cuối cùng là đỏ sậm. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
Tam giác mạch hay còn được gọi là kiều mạch, có hoa mọc thành chùm với vòng đời khoảng 1 tháng, khi mới nở có màu trắng li ti, sau chuyển sang phớt hồng, ánh tím và cuối cùng là đỏ sậm. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Cứ đến khoảng mùa thu tháng 10 kéo dài đến tháng 12, trên mọi ngả đường lên vùng cao nguyên đá trải dài những cánh đồng hoa Tam giác mạch nở rộ. Hoa phủ trên sườn đồi, hoa đan thành thảm trên những cánh đồng, hoa nở cạnh những cung đường uốn lượn, hay quanh những ngôi nhà tường trình xen lẫn những ụ rơm vàng... 
Hoa Tam giác mạch nở rộ, tô điểm thêm vẻ đẹp của vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
Hoa Tam giác mạch nở rộ, tô điểm thêm vẻ đẹp của vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Hoa Tam giác mạch nở rộ, tô điểm thêm vẻ đẹp của vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
Hoa Tam giác mạch nở rộ, tô điểm thêm vẻ đẹp của vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Hoa Tam giác mạch còn được gọi là kiều mạch, có hoa mọc thành chùm với vòng đời khoảng 1 tháng, khi mới nở có màu trắng li ti, sau chuyển sang phớt hồng, ánh tím và cuối cùng là đỏ sậm. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
Hoa Tam giác mạch còn được gọi là kiều mạch, có hoa mọc thành chùm với vòng đời khoảng 1 tháng, khi mới nở có màu trắng li ti, sau chuyển sang phớt hồng, ánh tím và cuối cùng là đỏ sậm. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Hoa Tam giác mạch nở rộ khắp các cánh đồng dưới thung lũng. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
 Hoa Tam giác mạch nở rộ khắp các cánh đồng dưới thung lũng.
Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
Hoa Tam giác mạch nở rộ trên những trên những cung đường uốn lượn lên cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
Hoa Tam giác mạch nở rộ trên những trên những cung đường uốn lượn lên cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
Hoa Tam giác mạch nở rộ trên những trên những cung đường lên cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
Hoa Tam giác mạch nở rộ trên những trên những cung đường lên cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Hoa Tam giác mạch nở rộ trên những trên những cung đường uốn lượn lên cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
Hoa Tam giác mạch nở rộ trên những trên những cung đường uốn lượn lên cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Hoa Tam giác mạch nở rộ trên những trên những cung đường lên cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
Hoa Tam giác mạch nở rộ trên những trên những cung đường lên cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Hoa Tam giác mạch nở rộ trên những trên những cung đường lên cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
Hoa Tam giác mạch nở rộ trên những trên những cung đường lên cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN

Hoa Tam giác mạch nở rộ cao nguyên đá Đồng Văn ảnh 11
Hoa Tam giác mạch nở rộ trên những sườn đồi. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
Huy Hùng
TTXVN

Có thể bạn quan tâm