Hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất trong nông thôn mới ở Nghệ An

Hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất trong nông thôn mới ở Nghệ An
Tuyến đường giao thông của xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) được đầu tư xây dựng sạch đẹp. Ảnh: Tá Chuyên -TTXVN
Tuyến đường giao thông của xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) được đầu tư xây dựng sạch đẹp. Ảnh: Tá Chuyên -TTXVN

Theo đó, tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới đối với 39 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019 và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, huy động, lồng ghép các chương trình, dự án để tập trung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.

Tại Nghệ An, việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đang được các địa phương, các ngành triển khai thực hiện quyết liệt. Hiện nay, các địa phương đang kiến nghị đến tỉnh và các ngành liên quan nhiều vấn đề trong việc thực hiện chương trình nông thôn mới. Đó là, chương trình hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn hết sức hiệu quả, các địa phương đề nghị tỉnh nghiên cứu có chính sách hỗ trợ xi măng cho các xã đặc thù, các xã vùng đặc biệt khó khăn (ngoài chính sách hỗ trợ cho các xã về đích nông thôn mới).

Mặt khác, việc bố trí vốn xây dựng nông thôn chưa tính đến vùng miền đặc thù như các xã vùng núi cao, nơi có chi phí xây dựng cao hơn các vùng khác. Vì vậy, một số địa phương cho rằng cần bố trí thêm vốn cho những vùng này để sớm đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó cần có chính sách hỗ trợ cho việc xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu, đặc biệt là giai đoạn sau khi sáp nhập khối, xóm, bản; có cơ chế hỗ trợ việc xây dựng các mô hình sản xuất trong xây dựng nông thôn mới.

Tại một số địa phương, thực tế cho thấy, chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương về đích còn chưa bền vững. Đơn cử như các tiêu chí thu nhập người dân, môi trường, quản lý nguồn lực nông thôn mới, hình thức tổ chức sản xuất, an ninh trật tự xã hội, văn hóa nông thôn, chất lượng hệ thống chính trị.

Khắc phục tình trạng trên, hiện nay cùng với việc đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Nghệ An cũng coi trọng hơn việc khắc phục những tồn tại, bất cập, những kiến nghị, đề xuất từ các địa phương trong thực hiện chương trình. Tỉnh Nghệ An sẽ gắn kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chú trọng xây dựng các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hiệu quả nhằm nâng cao mức sống, thu nhập cho người dân nông thôn.
Nguyễn Văn Nhật
TTXVN

Có thể bạn quan tâm