Hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại Sơn La

Đoàn kiểm tra Quân khu 2 kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Sơn La. Ảnh: TTXVN phát

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế chế độ hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các huyện Mộc Châu, Yên Châu; chất lượng triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh tại Trường trung học Phổ thông Tô Hiệu thành phố Sơn La; nhận thức về quốc phòng và an ninh của cán bộ, nhân viên Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La.

Qua các nội dung kiểm tra, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2 đánh giá cao trách nhiệm của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Sơn La trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn quán triệt, triển khai toàn diện các nghị quyết của Trung ương cũng như những nội dung của Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, các văn bản dưới luật quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh như: Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chiến lược an ninh quốc gia; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; Thông tư số 38/2014/TT-BQP của Bộ Quốc phòng ngày 30/5/2014 ban hành chương trình nội dung, chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; Thông tư số 05/2015/TT-BCA ngày 07/01/2015 của Bộ Công an quy định về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong Công an nhân dân; Thông tư số 39/2014/TT-BQP ngày 03/6/2014 của Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình khung giáo dục quốc phòng và an ninh cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội...

Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2, đánh giá kết quả kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh của tỉnh Sơn La. Ảnh: TTXVN phát

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh Sơn La, Thiếu tướng Phạm Hồng Chương đề nghị, thời gian tới, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh từ tỉnh đến huyện thường xuyên kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động với phương châm chủ động, tích cực, linh hoạt sáng tạo, sát thực tế, đủ nội dung, đúng nguyên tắc. Trong đó, địa phương cần đa dạng hơn nữa hình thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân; phát huy hơn nữa vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng và người có uy tín trong cộng động tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng thế trận lòng dân, góp phần củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân khu vực Tây Bắc của Tổ quốc.

Đoàn kiểm tra Quân khu 2 kiểm tra kỹ năng Quân sự của lực lượng Tự vệ Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La. Ảnh: TTXVN phát

Năm 2018 và 8 tháng năm 2019, tỉnh Sơn La đã hoàn thành bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 100% cán bộ, đảng viên trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, phường và tương đương; 100% cán bộ, đảng viên trong các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh và 77.555 học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung học phổ thông.

Cùng với đó, tỉnh Sơn La đã duy trì tốt hoạt động hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh trong các nhà trường; thường xuyên đổi mới hình thức giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân. Đặc biệt, Sơn La đã sử dụng hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở trong tuyên truyền xây dựng ý thức cảnh giác cách mạng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh cho toàn dân.
Nguyễn Cường - Hoàng Hà 

Đề xuất