Hà Nội tăng cường liên kết sản xuất và kết nối cung cầu theo chuỗi giá trị

Toàn cảnh Hội thảo “Tăng cường liên kết
sản xuất và kết nối cung cầu theo chuỗi giá trị” tại thị xã Sơn Tây.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý đã phân tích những mặt thuận lợi của thị xã Sơn Tây trong phát triển nông nghiệp. Với 2 con sông lớn chảy qua là sông Hồng và sông Tích, cùng với hệ thống các ao, hồ, đập tạo thành nguồn cung cấp nước quan trọng cho thị xã Sơn Tây sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, thị xã Sơn Tây thực hiện tốt Chương trình chuyên đề số 06-CTr/TU ngày 13/6/2016 về “Phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thị xã Sơn Tây giai đoạn 2016-2020” và Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo uy tín, thương hiệu sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thị xã như: gà Mía, mật ong, mít, bánh tẻ, trà rược liệu...

Ông Nguyễn Xuân Đại, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Hà Nội phát biểu kết luận Hội thảo. 
Hội thảo trở thành cầu nối bổ ích giúp nông dân thị xã Sơn Tây có điều kiện trao đổi thông tin, nắm bắt các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp và bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn giúp người nông dân yên tâm phát triển sản xuất nông nghiệp.

Bên cạnh thuận lợi, ngành nông nghiệp thị xã Sơn Tây còn không ít tồn tại. Cụ thể như: Quy mô sản xuất nông nghiệp nhỏ, diện tích manh mún; việc thâm canh, áp dụng cơ giới vào sản xuất còn hạn chế; việc chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng khác có hiệu quả hơn chưa được đẩy mạnh, việc nhân rộng mô hình hiệu quả vào sản xuất chưa nhiều... Lĩnh vực chăn nuôi của thị xã Sơn Tây quy mô còn nhỏ, lẻ; giá thành sản xuất cao, sức cạnh tranh sản phẩm chăn nuôi trên thị trường thấp; chăn nuôi các giống đặc sản giá trị còn ít; thị trường tiêu thụ khó khăn, không bền vững; Các sản phẩm truyền thống còn thô sơ, chưa hấp dẫn (hình thức, thiết kế bao bì, nhãn mác...), phần lớn chưa có tiêu chuẩn, chất lượng rõ ràng, sản phẩm chưa đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa; Năng lực xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm của địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nội sinh còn yếu…

Một số sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu
của thị xã Sơn Tây được giới thiệu tại Hội thảo.

Từ thực trạng đó, các chuyên gia, nhà quản lý đã cùng nhau trao đổi, thảo luận nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, từ quy trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm đến các giải pháp để nhân rộng mô hình chuỗi liên kết, hỗ trợ mở các lớp tập huấn giúp người nông dân tiếp cận khoa học - kỹ thuật, kết nối giữa người sản xuất với doanh nghiệp...

Hội thảo trở thành cầu nối bổ ích giúp nông dân thị xã Sơn Tây có điều kiện trao đổi thông tin, nắm bắt các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp và bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn giúp người nông dân yên tâm phát triển sản xuất nông nghiệp.

Thực hiện: Nguyễn Tuyền


Đề xuất