Hà Nội nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP qua kiểm tra, giám sát

Hà Nội sẽ kiểm tra, giám sát các sản phẩm đạt chuẩn OCOP giai đoạn 2019 - 2020 của 111 chủ thể trên 22 quận, huyện của thành phố.
Hà Nội sẽ kiểm tra, giám sát các sản phẩm đạt chuẩn OCOP giai đoạn 2019 - 2020 của 111 chủ thể trên 22 quận, huyện của thành phố.

Ngày 16/9, Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị về triển khai công tác kiểm tra, giám sát Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022. Theo ông Ngọ Văn Ngôn, Phó Chánh Văn phòng chuyên trách Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, đây là lần đầu tiên Hà Nội tiến hành thành lập đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành về sản phẩm OCOP nhằm nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước thông qua hoạt động kiểm tra, giải quyết khiếu nại, khắc phục những bất cập trong công tác quản lý sản phẩm OCOP trên địa bàn thành phố. Theo đó, Hà Nội sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, giám sát 474 sản phẩm OCOP được thành phố Hà Nội công nhận giai đoạn 2019 - 2020 của 111 chủ thể trên 22 quận, huyện. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đề cập đến nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát, cách thức thực hiện, đơn vị phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm để hoạt động kiểm tra, giám sát được hiệu quả và tránh phiền phức cho việc sản xuất, kinh doanh của các chủ thể OCOP.

Hà Nội nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP qua kiểm tra, giám sát ảnh 1Hà Nội sẽ kiểm tra, giám sát các sản phẩm đạt chuẩn OCOP giai đoạn 2019 - 2020 của 111 chủ thể trên 22 quận, huyện của thành phố.

Thiện Tâm

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm