Gia Lai biểu dương người cao tuổi tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở


Người cao tuổi tiêu biểu nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Ảnh: Dư Toán – TTXVN.

Tham dự Hội nghị có 75 người cao tuổi tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng”, là những nòng cốt thực hiện tốt việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai. Mặc dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút, tham gia công tác xã hội không có phụ cấp nhưng người cao tuổi trong tỉnh luôn hăng hái, tích cực tham gia các phong trào, sống có ích, được tổ chức và nhân dân tin tưởng giao nhiệm vụ, tín nhiệm bầu vào các chức vụ trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tại Hội nghị, 22 cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội người Cao tuổi Việt Nam, 25 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Người cao tuổi tiêu biểu tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở”, giai đoạn 2010 - 2019.

Ông Ksor Jim, sinh năm 1957, là Bí thư Chi bộ thôn Plei GoK (xã Ia Piar, huyện Phú Thiện) từ năm 2012 đến nay, cho biết, trong suốt quá trình công tác, ông luôn tự rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lập trường tư tưởng vững vàng. Bên cạnh đó, ông luôn phấn đấu học tập, nâng cao trình độ, làm tốt công tác chăm lo cho người cao tuổi tại địa phương. Nhờ đó, ông Ksor Jim nhận được nhiều danh hiệu thi đua như: đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, người có uy tín, xây dựng kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng…

Ông Hồ Duy Túy, sinh năm 1945, Bí thư Chi bộ thôn Greo Sek, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Dun (huyện Chư Sê), chia sẻ, lthôn Greo Sek có gần 200 hộ gia đình người Kinh, Giơ rai, Ba na cùng sinh sống. Trước đây, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, an ninh - trật tự chưa ổn định, kẻ xấu thường xuyên lợi dụng xuyên tạc, lôi kéo nhân dân, gây mất đoàn kết trong khu vực, tỉ lệ hộ nghèo 18,7%, hộ cận nghèo 21,8%.

Trước tình hình đó, ông Túy cùng chi bộ đã bàn bạc, phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên phụ trách từng lĩnh vực, đặc biệt xây dựng các chương trình hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, vận động người dân đóng góp sức người, sức của, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Đến nay, Chi bộ thôn Grao Sek có 22 đảng viên sinh hoạt thường xuyên, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, tỉ lệ hộ nghèo năm 2019 chỉ còn 1,5%, phấn đấu đến năm 2020 sẽ không còn hộ nghèo.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên cho biết: Hiện trên địa bàn tỉnh có trên 95% người cao tuổi tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Ngoài ra, có hàng trăm người cao tuổi gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới với việc đóng góp hơn 42.000 ngày công lao động, vận động con cháu hiến hơn 11.700m2 đất và 5,7 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi ở thôn, làng; thực hiện xóa nhà dột nát cho hơn 5.700 gia đình người cao tuổi nghèo. Đây là lực lượng có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền với hơn 5.300 người tham gia công tác Đảng, chính quyền và hơn 10.700 người tham gia công tác Mặt trận, đoàn thể…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên nhấn mạnh, để phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng” ngày càng phát triển, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và Hội Người cao tuổi các cấp cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người cao tuổi; vận động hội viên, người cao tuổi và nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và Hội Người cao tuổi các cấp cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phong trào người cao tuổi tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; tiếp tục nhân rộng các cá nhân tiêu biểu xuất sắc, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân phát triển bền vững.

Hiện nay, tỉnh Gia Lai có 110.950 hội viên/121.850 người cao tuổi, trong đó 15.750 người cao tuổi trực tiếp được bầu giữ các cương vị trong hệ thống chính trị cơ sở, với 11.850 người giữ cương vị trong các Hội và tổ chức xã hội do Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý. Thông qua các cuộc họp, hội viên và người cao tuổi đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào văn kiện đại hội Đảng các cấp, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp… Những ý kiến đóng góp của người cao tuổi đã thể hiện trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm đối với địa phương, đất nước, góp phần quan trọng đưa các chủ trương, chính sách đến sát với người dân.
Dư Toán


Đề xuất