Đồng Nai nhân rộng gương điển hình trong thanh niên dân tộc, tôn giáo

Khen thưởng và biểu dương những thanh niên dân tộc và thanh niên tôn giáo có thành tích xuất sắc trong học tập và lao động sản xuất. Ảnh: Lê Xuân - TTXVN

Đồng Nai là địa phương có đa tôn giáo và nhiều dân tộc, trong đó hơn 61.000 thanh niên là dân tộc thiểu số, chiếm 37%; hơn 345.000 thanh niên có đạo, chiếm 41% thanh niên toàn tỉnh.

Ngày hội Thanh niên dân tộc tôn giáo diễn ra các hoạt động như: trò chơi dân gian là bản sắc riêng của từng dân tộc; Liên hoan “Bản sắc văn hóa Việt Nam”, Liên hoan “Tài năng thanh niên có đạo”... Thông qua đó, thanh niên sẽ có cơ hội hiểu thêm về văn hóa mặc, văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc tại Đồng Nai.

Theo Tỉnh Đoàn Đồng Nai, công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, trong đó có thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên có đạo luôn được Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. Nhiều hoạt động thiết thực để thanh niên các dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo có cơ hội ngang bằng nhau, bình đẳng trong học tập, lao động, việc làm và tự tin nỗ lực phát triển bản thân.
 
Thanh niên được trải nghiệm những trò chơi dân gian là bản sắc riêng của từng dân tộc. Ảnh: Lê Xuân - TTXVN

Bên cạnh việc chăm lo cho thanh niên, nhiều hoạt động tình nguyện hướng về vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tín đồ tôn giáo được chú trọng như thăm tặng quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Hàng trăm đội thanh niên, sinh viên tình nguyện về giúp đỡ bà con dân tộc xây dựng nông thôn mới; các hoạt động tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ, ứng dụng kỹ thuật; đầu tư vốn cho thanh niên dân tộc, thanh niên tôn giáo phát triển kinh tế...

Bà Nguyễn Thanh Hiền, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đồng Nai cho biết, việc tổ chức Ngày hội, tuyên dương thanh niên dân tộc, tôn giáo nhằm tạo sân chơi lành mạnh nâng cao thể chất và tinh thần tập thể cho cán bộ đoàn viên, thanh niên dân tộc, thanh niên có đạo. Ngày hội giúp thanh niên Đồng Nai hiểu biết thêm về các giá trị truyền thống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đồng thời, giới thiệu, nhân rộng các gương điển hình thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo có thành tích vượt khó vươn lên trong học tập, công tác, làm kinh tế giỏi, tham gia tích cực công tác xã hội.

Bà Nguyễn Thanh Hiền hy vọng trong thời gian tới, sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn những tấm gương, cá nhân điển hình của thanh niên tôn giáo, dân tộc trong công tác xây dựng tổ chức đoàn, hội và phát triển kinh tế xã hội; gắn kết ngày càng vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo. Mỗi bạn trẻ có trách nhiệm sưu tầm, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc mình và các dân tộc anh em trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Đồng Nai đã tuyên dương và khen thưởng cho 32 thanh niên dân tộc và 39 thanh niên tín đồ tôn giáo. Đây là những thanh niên có phẩm chất đạo đức tốt; là gương sáng về học tập, lao động, công tác, có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, thanh thiếu nhi; có mô hình, cách làm hay, ý tưởng sáng tạo trong công tác đoàn, hội, đội tại địa phương.
Lê Xuân
 

Đề xuất