Đổi mới giáo dục ở vùng cao Hà Giang

Đổi mới giáo dục ở vùng cao Hà Giang
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang sẽ tăng cường bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục theo các chuyên đề nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện chương trình sách giáo khoa mới từ năm học 2018 - 2019. 

Ảnh minh họa- TTXVN
Ảnh minh họa- TTXVN

Hà Giang cũng từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch giáo dục và đào tạo. Trong đó, Sở tập trung xây dựng 30% số trường thuộc phạm vi quản lý có thư viện phong phú về đầu sách và hoạt động hiệu quả cao; chú trọng thực hiện kế hoạch chuyển học sinh tiểu học từ các điểm trường về học tại trường chính. Cùng với đổi mới hoạt động dạy và học, Hà Giang sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính trong trường học, tăng cường hoạt động trường học kết nối; phấn đấu tăng số trường, cơ sở giáo dục sử dụng sách điện tử từ 64,5% năm 2015 lên 80% trong năm học này...
Từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…, cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn tỉnh đã được tăng cường. Cùng với nhiều công trình thí nghiệm, trường trung học phổ thông được hoàn thành, năm học này cấp học mầm non tỉnh Hà Giang sẽ có gần 280 phòng học mới.
Ông Vũ Văn Sử khẳng định, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương và sự chuẩn bị kỹ càng của ngành giáo dục, những nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục tỉnh Hà Giang năm học 2016 - 2017 sẽ đạt kết quả tốt.

Có thể bạn quan tâm