Đề án “xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy” đang phát huy hiệu quả ở Lai Châu

Xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu, có hơn 470 hộ, hơn 2.000 nhân khẩu, là đồng bào dân tộc Mông. Xã có 6 bản, và từng là địa bàn phức tạp về ma túy. Sau nhiều năm ngăn chặn, triệt phá cây thuốc phiện, vận động bà con xuống núi định cư, đến năm 2012, Nậm Loỏng đã trở thành một trong những địa phương đầu tiên của tỉnh đẩy lùi được ma túy.

Nhờ đẩy lùi được ma túy, xã Nậm Loỏng đã cơ bản hoàn thành được 16 tiêu chí xây dựng nông thôn mới- Khắc kiên copy.jpg

Nhờ đẩy lùi được ma túy, xã Nậm Loỏng đã cơ bản hoàn thành 16 tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Ông Giàng A Tủa, Chủ tịch UBND xã Nậm Loỏng, cho biết: Trước kia, người nghiện ở đây chủ yếu là nghiện thuốc phiện. Quá trình đô thị hóa làm một số đối ượng bắt đầu tiếp cận với hêrôin và các dạng ma túy khác, nên tình hình an ninh trật tự ngày càng phức tạp. Chính quyền tuyên truyền, vận động nhân dân tố giác tội phạm mua bán chất ma túy, không sử dụng trái phép ma túy và tái trồng cây thuốc phiện. Những mảnh nương trước kia bà con trồng cây thuốc phiện được xã ưu tiên hỗ trợ cây trồng mới để thay thế. Người nghiện sau khi đi cai về được chính quyền địa phương giúp đỡ bằng cách tạo điều kiện để họ tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, ưu tiên hỗ trợ giống. 

Có được địa bàn “sạch” ma túy như hiện nay là nhờ công không nhỏ của lực lượng công an trong việc phối hợp với chính quyền, các đoàn thể rà soát các hộ nghi vấn tái trồng cây thuốc phiện và có người nghiện ma túy để quản lý. Lực lượng công an đã phát huy tốt vai trò của quần chúng nhân dân trong việc phát hiện, tố giác các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy. 

1.jpg

… người dân yên tâm lao động, sản xuất, đẩy đói nghèo giảm xuống còn 7%
 
Thiếu tá Vũ Tiến Văn - Phó trưởng Công an thành phố Lai Châu cho biết:

- Việc triển khai thực hiện Đề án xã, phường không có ma túy bước đầu đã kìm chế và làm giảm sự gia tăng của tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng. Đề án đã giảm người nghiện và tái nghiện, đồng thời làm tăng số xã, phường không có tệ nạn ma túy ; giảm số xã, phường trọng điểm về ma túy; không để xảy ra tình trạng trồng hoặc là tái trồng các loại cây có chứa chất ma túy.

Hiện nay, đề án “xây dựng xã, phường, thị trấn không ma túy” đã phát huy hiệu quả ở nhiều địa phương của tỉnh Lai Châu. Đại tá Bùi Xuân Phong, Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, cho biết:

- Đề án xã, phường không ma túy, chúng tôi đã triển khai tới tất cả các xã, phường. Trong năm 2014, chúng tôi đã duy trì được 32 xã. 6 tháng đầu năm nay đã có 2 xã đạt được tiêu chí và dự kiến trong năm 2015 sẽ nâng lên được 36 xã không có tệ nạn ma túy.

Đề xuất