Đắk Lắk: trồng rừng vẫn chưa hết khó

Kiểm tra diện tích rừng trồng của người dân liên kết với Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Phước An.

Theo Chi cục Phát triển lâm nghiệp, trong giai đoạn 2009 - 2014, do có nguồn vốn của Dự án FLITCH hỗ trợ 400-500USD/ha/chu kỳ (rừng sản xuất) và 1.000USD/ha/chu kỳ (rừng phòng hộ), nên hằng năm các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện trồng rừng đạt từ 3.500-4.000ha/năm. Năm 2015, dự án FLITCH kết thúc, nguồn vốn hỗ trợ trồng rừng do đó cũng gặp nhiều khó khăn nên các đơn vị, chủ rừng trong tỉnh chỉ đăng ký trồng mới 1.710 ha; đến cuối tháng 10-2015 toàn tỉnh đã trồng được 1.439 ha. Trong đó, có 6/11 đơn vị đã hoàn thành kế hoạch trồng rừng của năm gồm: Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lắk, UBND huyện Krông Na, Công ty TNHH Đức Hải, Công ty TNHH Tân Tiến Ea H’leo. Trong số 5 đơn vị chưa hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm nay, ngoài 3 đơn vị do thời vụ trồng rừng chưa kết thúc như M’Đrắk, Ea Kar, Krông Bông vẫn đang tiếp tục triển khai thực hiện thì có 2 đơn vị khó có thể hoàn thành kế hoạch là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả và Phước An. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả mới chỉ trồng được 8/140 ha, nguyên nhân do diện tích đất trồng rừng đang trong tình trạng bị người dân lấn chiếm, chưa thu hồi được; Công ty Phước An, cũng đang lâm vào tình trạng tương tự, trong số 320 ha đăng ký, đơn vị trồng được 220 ha, còn 73 ha đang tranh chấp với người dân. Theo như chia sẻ của các công ty lâm nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh những năm gần đây gặp khá nhiều khó khăn, kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài, thiếu vốn, chỉ tiêu trồng rừng vì vậy cũng giảm qua các năm. Bên cạnh đó là tình trạng tranh chấp đất với người dân ở một số đơn vị vẫn chưa được giải quyết triệt để; các đơn vị này đều thiếu nguồn lực tài chính, không tiếp cận được với vốn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, thời tiết năm 2015 cũng có nhiều bất thường, lượng mưa ít, nắng nóng kéo dài do ảnh hưởng của El Nino cũng gây nhiều bất lợi cho công tác trồng rừng.
 

Chọn giống cây lâm nghiệp tại vườn ươm của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Phước An.

Còn đối với trồng rừng thay thế, toàn tỉnh hiện có 57 dự án chuyển đổi rừng sang mục đích khác và phải trồng rừng thay thế với diện tích 2.253,4 ha, trong đó, diện tích rừng chuyển đổi để xây dựng các công trình thủy điện 263,5 ha, chuyển đổi xây dựng các công trình mang tính chất kinh doanh 286,8 ha và các công trình công cộng 1.703 ha. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ NN-PTNT về rà soát các dự án đã triển khai chuyển đổi rừng sang mục đích khác cần phải trồng rừng thay thế, giai đoạn 2006 – 2013, các ngành chức năng của tỉnh đã tiến hành rà soát, thống kê lại tất cả những diện tích rừng này và làm việc với các đơn vị là đối tượng phải trồng rừng thay thế để hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục triển khai việc trồng rừng. Đồng thời UBND tỉnh cũng ban hành quyết định về giá trồng rừng thay thế để những đơn vị, tổ chức trồng rừng thay thế có thể nộp tiền (bù trồng rừng) vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh; theo đó, cơ quan chức năng sẽ phân bổ nguồn tiền này cho các chủ rừng đủ điều kiện để trồng rừng thay thế. Trong năm 2015, đã phân bổ kinh phí cho 2 đơn vị: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông và Ea Wy để trồng bù 125 ha rừng. Như vậy, đến nay các dự án thủy điện phải trồng rừng thay thế đã cơ bản trồng bù đủ diện tích, chỉ còn Dự án Thủy điện Ea Đrăng của Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Lắk với diện tích trên 38 ha sẽ chuyển qua năm 2016 vì DN gặp khó khăn xin được gia hạn thời gian nộp tiền.  Đối với các công trình kinh doanh, diện tích rừng thay thế cũng đạt gần 50 %, Chi cục Lâm nghiệp hiện đang đôn đốc để các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện. Riêng 1.710 ha  rừng được chuyển đổi mục đích để thực hiện các công trình an ninh quốc phòng, thủy lợi, đường giao thông, tái định cư… hiện nay chưa thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế do chưa có kinh phí. 


Đề xuất