Đắk Lắk: Nguồn nước sinh hoạt tại xã Ea Na, huyện Krông Ana bị nhiễm xăng, dầu nặng

Nguyên nhân có thể là do “rò rỉ” bồn chứa xăng, dầu của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Quách Hải gần đó. Các hộ dân đã làm đơn kiến nghị lên chính quyền và các đơn vị chức năng nhằm làm rõ nguyên nhân, khắc phục tình trạng ô nhiễm.
Cây trong vườn các hộ dân thôn Quỳnh Ngọc sau khi được tưới nước, xuất hiện váng dầu trên lá.

 Người dân thôn Quỳnh Ngọc lo lắng vì nguồn nước sinh hoạt bị nhiễm dầu.

Nước giếng bơm lên có mùi nồng nặc và có váng dầu. 

 

Người dân thôn Quỳnh Ngọc phải đi mua nước do nước giếng bị nhiễm xăng dầu. 

 


Đề xuất