Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc thành phố Cao Bằng nhiệm kỳ 2024 - 2029

Từ ngày 12 - 13/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao Bằng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện. Tham dự có 132 đại biểu. Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 59 người. Ông Hoàng Văn Lưu tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Bằng nhiệm kỳ 2024 - 2029.

vna_potal_cao_bang_dai_hoi_dai_bieu_mat_tran_to_quoc_thanh_pho_cao_bang_lan_thu_xxi_nhiem_ky_2024_-_2029__7320669.jpg
Toàn cảnh đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cao Bằng khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ thành phố Cao Bằng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tham gia đẩy mạnh triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. MTTQ thành phố thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng thời tăng cường đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

MTTQ thành phố phấn đấu 100% cán bộ các cấp trên địa bàn được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; 100% MTTQ các cấp, trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn; 100% MTTQ các cấp phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị, giải phóng mặt bằng, thu ngân sách ở địa phương. MTTQ thành phố đặt mục tiêu hàng năm, 100% khu dân tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của thành phố và công tác an sinh xã hội đạt 1 tỷ đồng; trong nhiệm kỳ hỗ trợ xây mới ít nhất 20 nhà đại đoàn kết, sửa 50 nhà đại đoàn kết...

vna_potal_cao_bang_dai_hoi_dai_bieu_mat_tran_to_quoc_thanh_pho_cao_bang_lan_thu_xxi_nhiem_ky_2024_-_2029__7320674.jpg
Các ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Bằng khóa XXI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt đại hội. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng Hà Ngọc Giáp đề nghị, MTTQ thành phố tiếp tục phát huy vai trò trong việc xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu cao tính chủ động, sáng tạo để tổ chức có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. MTTQ thành phố Cao Bằng cần phát hiện và giới thiệu những gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, sức sáng tạo và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong nhân dân. Đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; làm tốt công tác lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp…

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ thành phố Cao Bằng đã vận động ủng hộ Quỹ “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được trên 2,1 tỷ đồng; vận động nhân dân hiến trên 35.000 m2 đất; huy động trên 10 nghìn ngày công lao động, vật liệu để làm 20 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng. Các cấp Mặt trận đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được trên 6 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 140 nhà đại đoàn kết; tặng trên 6 nghìn suất quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách…Sau Đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng sẽ tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm các nội dung chương trình để chỉ đạo các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029.

vna_potal_cao_bang_dai_hoi_dai_bieu_mat_tran_to_quoc_thanh_pho_cao_bang_lan_thu_xxi_nhiem_ky_2024_-_2029__7320667.jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Bằng tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Cao Bằng đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chu Hiệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm