Đà Nẵng thực hiện hiệu quả công tác dạy nghề cho lao động nông thôn

Đà Nẵng thực hiện hiệu quả công tác dạy nghề cho lao động nông thôn
Cùng với đó, các cấp, các ngành của thành phố đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật cho trên 17.000 lượt lao động nông thôn. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các doanh nghiệp đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động học nghề sau khi tốt nghiệp đạt trên 80%.

Để triển khai Chỉ thị 19-CT/TW hiệu quả, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã lồng ghép việc chỉ đạo, hướng dẫn, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền cho Ban Tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo, đài thành phố và đội ngũ báo cáo viên Thành ủy. Qua đó, tăng cường công tác tuyên truyền về nội dung Chỉ thị 19 và các kết quả đạt được trong thực hiện các chủ trương, kế hoạch của UBND thành phố về thực hiện Chỉ thị. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân thành phố và Thành Đoàn đã chỉ đạo cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn về học nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn cho đoàn viên, hội viên trong các hoạt động của tổ chức mình và tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn.

Các địa phương, đơn vị đã in ấn và phát hành 6.000 sổ tay hướng dẫn công tác đào tạo nghề và trên 53.000 tờ rơi tuyên truyền về dạy nghề miễn phí cho lao động nông thôn trên địa bàn thành phố; tổ chức hàng chục phiên chợ việc làm, tuyển sinh học nghề cho lao động nông thôn. Qua đó tư vấn, giới thiệu việc làm và tuyển sinh học nghề cho hơn 20.000 lao động; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyên truyền, tư vấn để tuyển sinh học nghề cho lao động nông thôn.

Văn Sơn

Có thể bạn quan tâm