Có thể tạm ngừng tổ chức các hoạt động đông người và lễ hội do tình hình hình dịch bệnh

Có thể tạm ngừng tổ chức các hoạt động đông người và lễ hội do tình hình hình dịch bệnh
Công văn nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư tại Công văn số 79-CV/TW ngày 29/1/ 2020 và Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương tăng cường phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tại địa phương để thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân, du khách. Các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại lễ hội và di tích về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị, trong trường hợp cần thiết tạm dừng các hoạt động tập trung đông người; căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo thực hiện nghiêm biện pháp tạm ngừng tổ chức lễ hội theo đúng quy định tại Điều 8 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP  ngày 29/ 8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội. Trước đó, Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở Ninh Thị Thu Hương đã có công văn số 34/VHCS-NSVH gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ báo cáo, tham mưu UBND tỉnh tạm ngừng tổ chức Lễ hội chọi trâu xã Phù Ninh năm 2020 theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Đây là việc cần làm để thực hiện Chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona  gây ra và Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Cục Văn hóa Cơ sở đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ triển khai thực hiện, đảm bảo lễ hội năm 2020 diễn ra an toàn, lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, văn minh đúng quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Vào ngày 11/9/2019, Cục Văn hóa Cơ sở đã có Công văn số 629/VHCS-NSVM góp ý đối với Đề án tổ chức Lễ hội chọi trâu xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh. Trong đó, Cục Văn hóa Cơ sở  nêu rõ: Nội dung nguồn gốc, giá trị lịch sử văn hóa, quá trình khôi phục lễ hội chưa có những tài liệu gốc đáng tin cậy khẳng định Lễ hội chọi trâu xã Phù Ninh là lễ hội truyền thống trong lịch sử văn hóa địa phương. Vì vậy, địa phương cần bổ sung tài liệu lịch sử, tài liệu Hán Nôm, sắc phong, ngọc phả, hương ước cổ, địa chí... Tuy nhiên, đến nay địa phương vẫn chưa bổ sung các tài liệu nêu trên.

Thanh Giang

Có thể bạn quan tâm