Chuyển mục đích sử dụng đất tại Phú Thọ

Dự án Khu đô thị Thanh Minh (Phú Thọ) có quy mô khoảng 4.390 tỉ đồng. Ảnh: kinhtemoitruong.vn
Dự án Khu đô thị Thanh Minh (Phú Thọ) có quy mô khoảng 4.390 tỉ đồng. Ảnh: kinhtemoitruong.vn

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Phó Thủ tướng chấp thuận UBND tỉnh Phú Thọ quyết định chuyển mục đích sử dụng 30,86 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện Dự án Khu đô thị mới Thanh Minh.

Chuyển mục đích sử dụng đất tại Phú Thọ ảnh 1Dự án Khu đô thị Thanh Minh (Phú Thọ) có quy mô khoảng 4.390 tỉ đồng. Ảnh: kinhtemoitruong.vn

UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định thực hiện dự án và việc tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật đất đai; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện dự án bảo đảm đúng thẩm quyền, thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật đất đai cũng như quy định của pháp luật khác liên quan.

Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trên theo đúng quy định của pháp luật.

TTXVN

TTXVN

Có thể bạn quan tâm