Cấp thiết bảo vệ những cây giáng hương cổ thụ tại Gia Lai

Cấp thiết bảo vệ những cây giáng hương cổ thụ tại Gia Lai
Giáng hương là loại cây gỗ quý có giá trị kinh tế cao. Vì hám lợi nên “lâm tặc” đang ngày đêm rình rập để triệt hạ trái phép loại cây này. Các ngành chức năng tỉnh Gia Lai và huyện KBang cần khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp thiết bảo vệ, bảo tồn khẩn cấp những cây giáng hương hàng trăm năm tuổi này để không bị xóa sổ khỏi những cánh rừng ở KBang.
 
Nguyễn Anh Huyện là đối tượng cầm đầu đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi chặt phá rái phép cây gỗ hương cổ thụ vào đầu tháng 9/2016 tại khoảnh 6, tiểu khu 90.
Nguyễn Anh Huyện là đối tượng cầm đầu đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi chặt phá rái phép cây gỗ hương cổ thụ vào đầu tháng 9/2016 tại khoảnh 6, tiểu khu 90. 

Nhiều hộp gỗ hương được “lâm tặc” cất giấu dưới sông Ba.
Nhiều hộp gỗ hương được “lâm tặc” cất giấu dưới sông Ba. 

Nhiều cây hương cổ thụ được xẻ thành lóng, hộp nằm rải rác khắp rừng KBang.
 Nhiều cây hương cổ thụ được xẻ thành lóng, hộp nằm rải rác khắp rừng KBang.
Những cây hương cổ thụ ở KBang bị chặt phá giờ chỉ còn lại gốc.
 Những cây hương cổ thụ ở KBang bị chặt phá giờ chỉ còn lại gốc. 

Một cây gỗ hương cổ thụ ở khoảnh 6, tiểu khu 90 bị "lâm tặc" chặt hạ trái phép.
Một cây gỗ hương cổ thụ ở khoảnh 6, tiểu khu 90 bị "lâm tặc" chặt hạ trái phép. 
Một cây gỗ hương cổ thụ ở tiểu khu 90 bị "lâm tặc" chặt hạ trái phép.
Một cây gỗ hương cổ thụ ở tiểu khu 90 bị "lâm tặc" chặt hạ trái phép.

Một cây hương cổ thụ ở KBang vừa bị "lâm tặc" chặt phá chưa kịp tẩu tán.
Một cây hương cổ thụ ở KBang vừa bị "lâm tặc" chặt phá chưa kịp tẩu tán. 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm