Cao Bằng phát triển nghề nuôi ong lấy mật

Cao Bằng phát triển nghề nuôi ong lấy mật

Nhờ nuôi ong lấy mật, một số hộ đã vươn lên trở thành giàu có, thu nhập hàng trăm triệu đồng/ năm. Điển hình về thu nhập cao từ nghề nuôi ong lấy mật như hộ gia đình ông Mã Nguyên Phúc, xóm Đà Lạn, xã Bế Triều huyện Hòa An; Bế Đức Bày, xã Bạch Đằng, huyện Hòa An; La Văn Cáo ở phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng…

Nhiều hộ nuôi ong giỏi ở Cao Bằng thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm
Nhiều hộ nuôi ong giỏi ở Cao Bằng thu nhập  trên 100 triệu đồng mỗi năm

Để phát triển nghề nuôi ong lấy mật theo hướng bền vững, hiện tỉnh Cao Bằng đã thành lập các Câu lạc bộ nuôi ong, tổ chức hỗ trợ lẫn nhau về kỹ thuật, kiểm soát dịch bệnh, chất lượng và xây dựng thương hiệu cho mật ong Cao Bằng.

Hội viên Câu lạc bộ ong mật Đề Thám giúp nhau thu hoạch mật ong.
Hội viên Câu lạc bộ ong mật Đề Thám giúp nhau thu hoạch mật ong. 

Có thể bạn quan tâm