Cần Thơ tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 do Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ tổ chức. Ảnh: cắt từ clip của Truyền hình Cần Thơ
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 do Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ tổ chức. Ảnh: cắt từ clip của Truyền hình Cần Thơ

Ngày 24/3, Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021. Hội nghị nhằm thông tin, cập nhật, bổ sung chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về lĩnh vực dân tộc cũng như các kết quả kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố thời gian qua. Đây cũng là kênh quan trọng cung cấp cho đại biểu kiến thức nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Cần Thơ tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1Hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021 do Ban Dân tộc thành phố Cần Thơ tổ chức. Ảnh: cắt từ clip của Truyền hình Cần Thơ

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về 8 chuyên đề liên quan đến chủ trương, đường lối quan trọng của Đảng và Nhà nước hiện nay như: Kết quả Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 2 năm 2020 và công tác dân tộc trên địa bàn thành phố; chính sách dân tộc năm 2021-2025; điều cần biết khi tham gia bầu cử…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện khẳng định: Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng, luôn là tấm gương trong vận động gia đình, cộng đồng tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thời gian qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố luôn triển khai và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ đó đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn ngày càng cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, trong giai đoạn 2019 -2020 số hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 186 hộ xuống còn 126 hộ. Các cấp, ngành của thành phố luôn quan tâm tới công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số. Đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số ngày càng phát triển về số lượng và chất lượng. Thành phố hiện có 864 đảng viên là người dân tộc.

Cũng tại hội nghị, Trưởng ban Dân tộc thành phố Cần Thơ Lê Trung Kiên yêu cầu, sau khi trở về địa phương, các đại biểu phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tiếp tục phổ biến sâu rộng nội dung được tiếp thu, giúp cộng đồng nói chung, đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Trung Kiên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm