Hội thảo “Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”

Hội thảo “Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Hoàng Hải
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Hoàng Hải 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Người có uy tín là những cánh tay ở tại cơ sở hết sức quan trọng. Thông qua vai trò của người có uy tín trong hệ thống chính trị, bằng uy tín và ảnh hưởng của mình, người có uy tín đã thực sự giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đóng góp thiết thực trong các phòng trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động đồng bào dân tộc thiểu số giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Để phát huy vai trò của những người có uy tín, xứng đáng với niềm tin, sự tôn vinh và kính trọng của cộng đồng, các cấp chính quyền đã xây dựng, bồi dưỡng người có uy tín nắm vững tâm tư nguyện vọng của bà con để đề xuất với chính quyền, quan tâm giải quyết tâm tư nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số. 

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nêu rõ: Thực hiện Quyết định số 1212/2018/QĐ – TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ “Quyết định về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”, đã bầu chọn được 34.031 người có uy tín từ các khu dân có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn cả nước trong nhiều lĩnh vực như: Tiêu biểu trong việc vận động đồng bào các dân tộc cùng chung sống trong thôn bản đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; Tiêu biểu trong lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo; Tiêu biểu trong bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ cột mốc biên giới, hòa giải cộng đồng; Tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường sinh thái…
 
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Hoàng Hải
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Hoàng Hải 
Mặt trận các tỉnh vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã tăng cường công tác phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên; phối hợp với các ngành nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc; tạo điều kiện để người có uy tín phát huy vai trò gương mẫu của bản thân và gia đình tiên phong đi đầu, tích cực vận động gia đình, dòng họ, cộng đồng thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước…

Tuy nhiên, trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín vẫn còn một số hạn chế: Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác phát huy vai trò của người có uy tín nên chưa quan tâm chỉ đạo, phân công quản lý, phân cấp vận động người có uy tín. Công tác vận động người có uy tín còn chồng chéo, chưa phân công rõ quyền lợi và trách nhiệm của người có uy tín; chưa chú trọng công tác bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho đội ngũ người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động cộng đồng.

Các đại biểu tham dự Hội thảo đã trình bày tham luận và trao đổi sôi nổi về thực trạng, nguyên nhân, giải pháp để phát huy vai trò của người có uy tín như: Cần mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng cho người có uy tín; Cần đổi mới phương thức công tác tuyên truyền, vận động, hình thức tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương; Bồi dưỡng và phát huy vai trò, ảnh hưởng của người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số theo các tiêu chí, tiêu chuẩn, năng lực sở trưởng; Cần phân định cấp độ quản lý, mức độ, phạm vi ảnh hưởng của có uy tín để có cơ chế phát huy vai trò của họ một cách phù hợp, hiệu quả; xây dựng cơ chế, chính sách đối với người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số; cần thường xuyên động viên, khích lệ người có uy tín trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở địa bàn dân cư; Kịp thời biểu dương, khen thưởng những có uy tín có thành tích xuất sắc…
 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Hoàng Hải
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Hoàng Hải 

Phát biểu ý kiến tại Hội thảo, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc chia sẻ: Khi có đề nghị của người có uy tín, già làng, trưởng bản về những thắc mắc, bức xúc của đồng bào thì cấp có thẩm quyền phải giải quyết thấu đáo, có trả lời rõ ràng thì người uy tín mới thấy tiếng nói của họ mới thật đi vào lòng người và có hiệu quả. Hiện nay ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số có nhiều kênh thông tin như truyền thông trực tiếp và truyền thống gián tiếp qua hệ thống thông tin đại chúng nhưng đối với đồng bào các dân tộc thì uy tín, sự am hiểu thực tiễn địa phương và phong tục tập quán lâu đời của người uy tín, già làng trưởng bản vẫn là cầu nối quan trọng của cấp ủy, chính quyền với người dân. Ủy ban dân tộc ủng hộ việc xây dựng thêm đội ngũ cốt cán trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm mục đích phát huy trí tuệ, tâm huyết, sức mạnh lan tỏa của đội ngũ này để tham gia hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, tăng thêm sức mạnh đại đoàn kết, tăng thêm niềm tin vào Đảng và Nhà nước…

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định:  Các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng động đến thời điểm hiện nay là phù hợp, bám sát với tình hình thực tiễn. Đề nghị Ủy ban dân tộc tiếp tục phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phát huy vai trò của người có uy tín, đặc biệt là những hoạt động biểu dương, tôn vinh, cùng tháo gỡ việc phân cấp quản lý, thực hiện chính sách, các hoạt động hỗ trợ cho đồng bào có uy tín…
           Hoàng Tâm

Có thể bạn quan tâm