Bình Thuận nỗ lực giúp dân vượt qua hạn hán

Để có nước sinh hoạt, người dân phải tự qua các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai và một số vùng lân cận để mua nước sạch về dùng, đồng thời vét lại các giếng cũ đang bị nhiễm phèn để lấy nước sinh hoạt.

Mặt khác, trong những tháng đầu năm 2015 nhiều nơi trong tỉnh Bình Thuận không có mưa hoặc có ngày có mưa nhỏ vài nơi, lượng mưa không đáng kể (phổ biến từ: 0 - 2mm). Nhiệt độ các tháng đạt thấp hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5 - 0,8 0C/tháng. Trong 4 tháng đầu năm 2015, mực nước trên các sông trong tỉnh xuống thấp. Lượng dòng chảy trên các sông chính đều thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 10 - 30%. Tháng 3, dung tích trữ nước của các hồ chứa thủy lợi trung bình đạt 30,5% so với dung tích thiết kế, dung tích trữ nước của các hồ thủy điện trung bình đạt 56%.

 

  Người dân Bình Thuận đang sống trong cảnh thiếu nước trầm trọng. 
Ảnh: Báo Bình Thuận


Trước tình trạng trên, UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tập trung thi công một số công trình cấp bách nhằm đưa nguồn nước về phục vụ các nhà máy, cung cấp nước sạch cho người dân.

Theo đó, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tập trung thi công một số công trình cấp bách nhằm đưa nguồn nước về phục vụ các nhà máy như: Xây dựng tuyến ống dài hơn 3km lấy nước trực tiếp từ cuối kênh Châu Tá để bổ sung nguồn nước thô cho Nhà máy nước Hồng Liêm - Hồng Sơn (công suất 414 m3/ngày) với kinh phí xây dựng đường ống 1,3 tỷ đồng; mua máy bơm và đầu tư xây dựng tuyến ống dài 5km bơm nước thô từ hồ Sông Dinh 3 về Nhà máy nước Tân Nghĩa để duy trì cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thị trấn Tân Nghĩa và xã Tân Hà, với kinh phí hơn 4 tỷ đồng.

Đồng thời, xây dựng đường ống dài 3km chuyển nước từ Nhà máy Tân Nghĩa về Nhà máy nước Tân Minh, hòa mạng cấp nước cho các xã Tân Đức, Tân Phúc và thị trấn Tân Minh, với kinh phí 1,4 tỷ đồng. Đối với khu vực sông Phan, khi hồ Sông Phan cạn (hiện giờ mới có mưa), trung tâm sẽ lắp đặt hai máy bơm để bơm nước thô về nhà máy. Đến nay các công trình trên đã cơ bản lắp đặt xong đường ống để dẫn nước thô về các nhà máy.

Trước đó, UBND tỉnh Bình Thuận đã quyết định trích ngân sách hơn 15 tỷ đồng hỗ trợ người dân ở một số vùng mua nước sinh hoạt và đầu tư các công trình cấp nước nông thôn, nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước sạch do khô hạn kéo dài.

Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 2,9 tỷ đồng để mua nước sinh hoạt cho các đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách và hộ dân tộc thiểu số tại các xã: Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân (huyện Tuy Phong); Tân Hà, Tân Phúc, Tân Minh, Tân Nghĩa (huyện Hàm Tân) với mức 40 lít nước một người/ngày.

Đồng thời, tỉnh chi ngân sách 480 triệu đồng để khoan giếng tại các xã Tân Thắng, Sơn Mỹ, Thắng Hải (huyện Hàm Tân); hỗ trợ huyện Tuy Phong 5 tỷ đồng để đầu tư công trình bổ sung nguồn nước Nhà máy nước Vĩnh Hảo; hỗ trợ Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn 6,7 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình lấy nước từ kênh Châu Tá về Nhà máy nước Hồng Liêm - Hồng Sơn (huyện Hàm Thuận Bắc), từ hồ Sông Dinh 3 về Nhà máy nước Tân Nghĩa và Nhà máy nước Tân Minh.


Đề xuất