Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải: Cần phát huy văn hóa ứng xử trong cộng đồng dân cư

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đinh Thuận - TTXVN

Đánh giá cao những nỗ lực của ngành Văn hóa Hà Nội trong việc triển khai hai bộ quy tắc ứng xử từ thành phố đến các cơ sở, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, các quy tắc ứng xử đã mang lại kết quả ban đầu, đặc biệt là trong các cơ quan hành chính Nhà nước.

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, xây dựng văn hóa ứng xử là công việc thường xuyên, lâu dài, không thể ngày một ngày hai. Vì vậy, Hà Nội cần nỗ lực hơn nữa để đưa các bộ quy tắc thực sự đi vào cuộc sống. Tác động của hội nhập quốc tế hiện nay là rất lớn, bởi vậy thành phố cần tích cực nêu gương những trường hợp ứng xử đẹp, tuyên truyền để nhân rộng trong cộng đồng...

Nhấn mạnh Hà Nội là nơi hội tụ văn hóa, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị tất cả các ngành, các cấp thành phố vào cuộc, triển khai hai bộ quy tắc ứng xử và quan tâm đến các hoạt động văn hóa có chất lượng để Hà Nội xứng đáng là Thủ đô của cả nước, để người dân cả nước có niềm tin vào Hà Nội.

Theo ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2018, Sở đã hoàn thành tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”. Thành phố đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020 chỉ đạo các ngành, các cấp, hệ thống chính trị của thành phố cùng tham gia thực hiện.

Sở Văn hóa và Thể thao cũng đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử; đồng thời tổ chức thực hiện các dự án, đề án được giao trong Chương trình 04-CTr/TU, triển khai xây dựng đề cương đề tài “Đánh giá sự phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, đảm bảo an sinh xã hội nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2030”.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thừa nhận, nhiệm vụ xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh mới chỉ có những chuyển biến bước đầu, kết quả triển khai thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử chưa rõ nét, chưa thực sự đi vào cuộc sống.

Bởi vậy, 6 tháng cuối năm 2018 và giai đoạn 2019-2020, Sở sẽ tập trung tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, phối hợp với các ngành, các cấp, tổ chức chính trị - xã hội thành phố và các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện kiên trì, bền bỉ nhằm đưa hai bộ quy tắc ứng xử trở thành nếp sống trong sinh hoạt, công tác hàng ngày của cán bộ, nhân dân Thủ đô.
Đinh Thuận – Mai Linh

 

Đề xuất