Bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc Chăm

Dàn nhạc không thể thiếu trong các hoạt động tín ngưỡng của đồng bào Chăm . Ảnh: Công Thử - DTMN
 
Các nghệ nhân chuẩn bị trình diễn nhạc cụ truyền thống. Ảnh: Công Thử - DTMN

Nghệ nhân Chăm làng Bàu Trúc biểu diễn kèn Saranai.
Ảnh: Công Thử - DTMN

Để bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc Chăm, cần đẩy mạnh công tác sưu tầm, nghiên cứu, nhận diện di sản; truyền dạy và đưa âm nhạc Chăm vào trường học; tăng cường tuyên truyền, quảng bá và đề cao di sản, làm cho di sản âm nhạc được phục hồi; tạo điều kiện cho nghệ nhân tham gia đóng góp, truyền đạt cho thế hệ trẻ học tập và phát huy. Các cơ quan quản lý cần thường xuyên tổ chức giao lưu, liên hoan, hội diễn ca múa nhạc Chăm, đồng thời khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc Chăm.
Công Thử

Đề xuất